Förbindelsebåtarnas användares åsikter efterlyses!

  • Hur ser användarna framtidens skärgårdstrafik i förhållande till sina egna behov?
  • Skulle man kunna tänka sig att i allt högre grad övergå till persontransporter i stället för fordon och gods?
  • Kan obemannade (autonoma) fartyg ha roll i framtidens skärgårdstrafik?
  • Hur ska man ta hänsyn till miljöfrågorna i samband av skärgårdstrafikens organisering?
  • Kan trafiken i viss mån vara avgiftsbelagd?
  • Vems behov ska skärgårdstrafiken tillfredsställa i framtiden (borde man t.ex. ta bättre hänsyn till turismens roll)?

De centrala frågorna ovan vill Skärgårdsdelegationen (SANK) ha svar på då de i höst fortsätter sitt arbete med att utreda skärgårdstrafikens framtid på lång sikt. FÖSS samlar in skärgårdsbors åsikter och visioner.

FÖSS vill gärna ha ditt svar per e-post till finnish.islands@gmail.com senast 24.7.2020. Det är fint att SANK vill höra användarna, så utnyttja din möjlighet att besvara de frågor som är viktiga för dig och dina visioner för framtiden. Tack för ditt engagemang!