Nordiskt ö-läger på två språk

Skärgårdsbor i Finland har mycket gemensamt med öbor i de andra nordiska länderna. Med projektet Nordiskt ö-läger på två språk vill Finlands öar rf öka det nordiska ö-samarbetet genom att ordna gemensamma ungdomsläger.

Eftersom Finlands öar har erfarenhet av att ordna lägerverksamhet tidigare genom sitt projekt Ö-Kiva, kommer det första Nordiska ö-lägret att hållas i Åbolands skärgård. På grund av Coronapandemin kunde läger nummer ett varken ordnas sommaren 2020 eller sommaren 2021, men vi håller tummarna för att år 2022 erbjuder nya möjligheter!

Målet med projektet är att öbor från Finland, Danmark och Sverige får lära känna varandra och bekanta sig med varandras kultur och språk. Lägren riktar sig till unga i åldern 12-15 år. Varje land har 8 deltagarplatser och 2 ledare. Lägret har totalt 24 deltagare.

Under de fem dagar långa lägren får deltagarna ta del av olika friluftsaktiviteter med fokus på skärgårdsliv och kultur. Lägerprogrammet hålls på svenska och danska. Finskspråkiga ungdomar, som har tillräckliga kunskaper i svenska, är välkomna att delta.

Projektet finansieras av Nordplus och är ett samarbete mellan Finlands öar-Suomen saaret, Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige och Sammenslutningen af Danske Småøer i Danmark. Projektet fortsätter med läger i Danmark och Sverige.

Mera information fås av:

Ida-Kajsa Johansson, verksamhetsledare, Finlands öar rf, 040 5184512, info@foss.fi