Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry:s årsmöte hölls måndagen den 23.3.2015
kl 14.00 i Nådendal: Sauniementie 5, Teersalo, Velkua. På mötet
behandlades bl.a. stadgeenliga ärenden och föreningens verksamhetsplan (finns att läsa under rubriken Föreningen).

Försäljnings- och marknadsföringschef Satu Hirvenoja från Turku Touring var inbjuden att berätta om vad som är aktuellt inom skärgårdsturismen.

Borreliklinik Medimar bjöd på lunchen och därifrån kom hälsovårdare Annu Laavainen och informerade om fästingsjukdomar, forskning och vård på Borreliaklinikka Medimar.