Ö-Kiva skärgårdslägerO-Kiva_Logo-02

 

Skärgården är en gemensam nämnare för både finsk- och svenskspråkiga barn i skärgårdsområdet längs Finlands kust i Nyland, Österbotten, Åboland och Ålands skärgård. Samtidigt har de båda språkgrupperna i flera skärgårdsmiljöer väldigt lite kontakt med varandra. Projektets mål är att barn från den svensk- och finskspråkiga skärgården träffas och lär sig om skärgården och varandras kultur och språk.

Mötena sker genom lägerverksamhet där deltagarna lär sig om naturen och skärgården på ett lekfullt sätt. Meningen med lägren är att svenskspråkiga unga kan vistas på ett finskspråkigt skärgårdsområde och där träffa finskspråkiga skärgårdsbarn – och tvärtom. Genom projektets aktiviteter ökar barnens intresse för det andra inhemska språket och samtidigt stärks den egna språkliga identiteten och medvetandet om den lokala skärgårdskulturen ökar. Lägren fungerar som ett tvåvägspråkbad, vilket betyder att det är ungefär lika många svensk- och finskspråkiga barn på lägret och att båda språken används lika mycket.

Målgruppen är barn i åldern 7-13 år som är bosatta i den finländska skärgården. Lägren riktar sig i första hand till barn från enspråkigt svenska eller finska familjer.

Projektet inleddes i mars 2016 och pågick officiellt till slutet av år 2017. Under projekttiden arrangerades totalt sex olika läger i Egentliga Finland, Nyland, Österbotten och på Åland. Dessutom ordnades lägerträffar under hösten där lägerdeltagarna och deras familjer fick träffas.

Projektet fick förlängning till våren 2018. Separat finansiering har beviljats för att arrangera ett läger sommaren 2018.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfondens specialprogram Ung på svenska. Sommaren 2018 läger finansieras med hjälp av stöd från Svenska folkskolans vänner, Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden.

För mera information om projektet kontakta projektledare Carmela Johansson 040 7047399    eller carmela.johansson@foss.fi