Ö-Kiva saaristoleirejä O-Kiva_Logo-02

Saaristo on yhteinen nimittäjä sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille Suomen rannikolla Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Turunmaalla ja Ahvenanmaan saaristossa. Siitä huolimatta kieliryhmät ovat varsin vähän tekemisissä toistensa kanssa monilla saaristopaikkakunnilla. Projektin päämääränä on, että lapset suomen- ja ruotsinkielisestä saaristosta tapaavat toisiaan ja oppivat saaristosta ja toistensa kulttuurista ja kielestä.

Tapaamiset toteutuvat leiritoiminnan kautta, missä osallistujat oppivat luonnosta ja saaristosta leikkimielisellä tavalla. Leirien tarkoituksena on että suomenkieliset lapset voivat viettää aikaa ruotsinkielisellä saaristoalueella ja tavata ruotsinkielisiä saaristolaislapsia ja päinvastoin. Projektin aktiviteettien kautta lasten kiinnostus toista kotimaista kieltä kohtaan lisääntyy ja samanaikaisesti oma kielellinen identiteetti vahvistuu ja tietoisuus saaristokulttuurista kasvaa. Leirit toimivat kaksisuuntaisinakielikylpyinä, mikä tarkoittaa että leireillä on suunnilleen sama määrä suomen- ja ruotsinkielisiä lapsia ja kieliä käytetään yhtä paljon.

Kohderyhmä on 7-13 vuotiaat lapset jotka asuvat suomen saaristossa. Leirit ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille yksikielisistä suomen tai ruotsinkielisistä perheistä.

Hanke alkoi maaliskuussa 2016 ja jatkui virallisesti vuoden 2017 loppuun asti. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä kuusi leiriä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Lisäksi järjestettiin leiritapaamisia syksyllä jossa leiriosallistujat ja heidän perheensä saivat tavata muita leiriläisiä ja perheitä.

Hanke sai jatkoa keväälle 2018. Erillinen rahoitus on myönnetty leirin järjestämiseksi kesällä 2018.

Hanke on osa Svenska Kulturfondenin rahoittamaa Ung på svenska -erityisohjelmaa. Kesän 2018 leiri rahoitetaan Svenska folkskolans vänner, Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet ja Svenska Kulturfondenin avustuksilla.

Lisätietoa projektista tarjoaa projektivastaava Carmela Johansson 0407047399 tai carmela.johansson@foss.fi

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB