Styrelsen

Ordförande

Anna Franzén, Nagu
anna.franzen@skargardscentrum.fi

040 7305735

Vice ordförande

Jan M. Koivurinta, Fagerholm

Styrelsemedlemmar

Julia Ajanko, Brännskär

Lennart Biström, Skåldö

Christer Friis, Houtskär

Hedda Granit, Jurmo

Micaela Jansson, Korpo

Jan M. Koivurinta, Fagerholm

Clara Lindqvist, Sibbo

Pia Prost, Pargas

Marcus West, Bergö

John Wrede, Brändö/Företagsam Skärgård, Åland

Suppleanter

Katja Bonnevier, Korpo/Skärgårdshavets biosfärsområde

Birgitta Bröckl, Pargas

Tiina Johansson, Jurmo