Styrelsen

Ordförande

Nina Söderlund, Ramsö (Nagu)
nina@plyms.fi
+358 50 5278180

Vice ordförande

Jan M. Koivurinta, Fagerholm

Övriga styrelsemedlemmar

Julia Ajanko, BrännskärLennart Biström, Skåldö

Christer Friis, Houtskär

Anders Holmberg, Barö

Jan-Erik Karlsson, Lillandet

Clara Lindqvist, Simsalö

Marika Modig, Vänö

Pia Prost, Pargas

Sara Söderlund, Korpo

Jasmine Urwäder, Bergö

John Wrede, Brändö/ Företagsam Skärgård, Åland

Suppleanter

Katja Bonnevier, Korpo/ Skärgårdshavets biosfärområde

Tiina Saaresranta, Velkua

Tiina Johansson, Jurmo

Ann-Christine Kivelä, Oxholmarna

Verksamhetsledare

Ida-Kajsa Johansson, Korpo
info@foss.fi
+358 40 5184512