Styrelsen

Ordförande

Nina Söderlund, Ramsö (Nagu)
nina@plyms.fi
+358 50 5278180

Vice ordförande

Jan M. Koivurinta, Fagerholm

Övriga styrelsemedlemmar

Julia Ajanko, Brännskär

Lennart Biström, Skåldö

Christer Friis, Houtskär

Micaela Jansson, Korpo

Jan-Erik Karlsson, Lillandet

Clara Lindqvist, Sibbo

Pia Prost, Pargas

Markus West, Bergö

John Wrede, Brändö/ Företagsam Skärgård, Åland

Suppleanter

Katja Bonnevier, Korpo/ Skärgårdshavets biosfärområde

Tiina Saaresranta, Velkua

Verksamhetsledare

Anna Franzén, Lillandet
info@foss.fi
+358 40 7305735