Projektet slutfördes 2014 och hade fokus på servicen för äldre och barn i skärgården. Målet var att kartlägga service-utbudet på öar i Åbolands skärgård. Resultatet presenterades för beslutsfattare med konkreta förslag på förbättringar inom äldreomsorgen och barnens skolgång på mindre öar.

Skärgårdslagen förpliktigar staten och kommuner att trygga förbindelserna och servicen för skärgårdsborna. Vår uppgift är att följa upp att det sker.

slutrapport -svenska