Expedition Skärgårdshavet – Seikkailu Saaristomerellä

Inom projektet Expedition Skärgårdshavet utvecklades det en äventyrsrutt som heter Gäddan & gängets ö-expedition. Rutten består av 15 öar i Åbolands skärgård. Barn som deltar i expeditionen lär sig om naturen, Östersjöns tillstånd, miljöskydd och skärgårdskultur. Målet är att på ett roligt sätt förstärka barnens vilja att utföra goda miljögärningar och deras iver att lära sig nya saker. Expeditionen erbjuder också välkommet program för barnfamiljer som rör sig i skärgården. Äventyret är planerat så att man kan utföra det helt på egen hand och utan någon special utrustning.

Konkret är expeditionen förverkligat genom att installera skyltar med information och uppgifter vid femton gästhamnar i Åbolands skärgård. Varje skylt handlar om olika tema. En väsentlig del av äventyret är forskarpasset dit man kan markera vilka uppgifter man har utfört och samla stämplar från varje ö man besökt. På expeditionens hemsida (expedition.foss.fi) hittar man mera information och uppgifter samt ett printbart forskarpass. Skyltarna ställdes upp i början av sommaren 2018 och de kommer att stå kvar åtminstone i 10 år, så expeditionen kan utföras över flera år.

På sommaren 2018 ordnades det även expeditionsdagar vid de flesta deltagande gästhamnarna. Målet med dessa temadagar var att marknadsföra expeditionen till lokal befolkning och besökare. I framtiden kan till exempel de lokala unga dra temadagar då barn med handledning får bekanta sig med livet under havets yta och olika miljöfrågor.

De senaste nyheterna hittar du på expeditionens Facebook-sida!

Expeditionens hemsida

Projekttid: 1.12.2017-30.9.2018

Finansiärer: Landsbygdsprogrammet (förordats via Leader – I Samma Båt rf.), Sparbanksstiftelsen i Korpo, Åbolands Skärgårdsstiftelse, Nagu Sparbanksstiftelse, Skyddsfond för Skärgårdshavet, William Thurings stiftelse och Ålandsbanken Östersjöprojekt