European Small Islands, där FÖSS är medlem, deltar i ett EU-projekt som heter
Smilegov, förkortningen kommer från Smart Multilevel Governance. Projektet går
ut på att utreda energieffektiviteten, planera för en smartare energianvändning
och energiförsörjning samt hitta möjligheterna att finansiera projekt som gör de
deltagande öarna mer klimatsmarta och energieffektiva och förena
ansträngningarna att skapa hållbara öar i Europa – ett av slutmålen är att
ön/öarna kan gå med i Pact of Islands.

Finland deltar med ett par öar, bland annat Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö
som tillsammans representeras av Jan-Erik Karlsson och Janne Gröning.

Läs om projektet här