Ö-Kiva Skärgårdsläger sommaren 2016

O-Kiva_Logo-01

Ifjol somras ordnade Finlands öar rf – Suomen saaret ry de första Ö-Kiva skärgårdslägren i Egentliga Finland. Lägren fungerade samtidigt som ett språkbad och en mötesplats för svensk- och finskspråkiga skärgårdsbarn. Den här sommaren hölls två läger: ett i Nagu och ett i Rimito. Under lägren fick deltagarna bl.a. tillverka sitt eget metspö, laga mat ute i det fria, fiska, pyssla, tova, knyta knopar och bygga vasspipor. På Nagulägret, som riktade sig till 11-13 åringar, åkte vi på utfärd till ön Brännskär och prövade bl.a. annat på pilbågskytte, att skjuta med blåsrör och att ro med gamla träbåtar. På Rimitolägret, som riktades till 7-10 åringar, besökte vi skärgårdshemmanet och muséet Ajola gård och fick bekanta oss med olika bruksföremål från förr.

Pilbågsskytte på Brännskär.

Pilbågsskytte på Brännskär.

På Brännskär fick deltagarna ro med gamla träbåtar.

På Brännskär fick deltagarna ro med gamla träbåtar.

De flesta lägerdeltagare hade lite eller ingen kunskap i det andra språket, men trots det hittade barnen varandra över språkgränserna. De äldre barnen tog ibland engelskan till hjälp, men de flesta försökte också att tala det andra inhemska språket. Många lägerdeltagare tyckte att det här är ett roligt sätt att lära sig språk på. Programmet leddes växelvis på finska och svenska. Allt översattes inte, men den viktigaste informationen sas på båda språken. Dessutom hölls några enspråkiga verkstäder där ledarna enbart talade finska eller svenska.

Många tyckte om att tillverka sitt eget metspö.

Många tyckte om att tillverka sitt eget metspö.

På kvällen lagade deltagarna blåbärskräm utomhus.

På kvällen lagade deltagarna blåbärskräm utomhus.

Ö-Kiva projektet ingår i Svenska Kulturfondens specialprogram Ung på svenska. Projektet fortsätter till slutet av år 2017 med både läger och evenemang året runt. I höst ordnas en höstträff för lägerdeltagarna och deras familjer och nästa sommar ordnas fyra Ö-Kiva läger längs med hela Finlands kust. De erfarenheter vi fått från sommarens Ö-Kiva läger används för att vidareutveckla konceptet till nästa sommar. Bland annat de enspråkiga verkstäderna fungerade väldigt bra och av dem kommer det troligtvis att finnas mer av i nästa år. Målet är att lägerverksamheten ska fortsätta i någon form också efter att projektet avslutats.

Många ville knyta knopar på stranden.

Många ville knyta knopar på stranden.

Vasspipeverkstad.

Vasspipeverkstad.