FÖSS deltog med fem personer i en workshop i Ven, Sverige, som ingått i det nordiska Ö-projektet Next Stop – small islands. Workshopen hade temat sysselsättning, på danska ”Jobskabelse” och försiggick 16.-18. oktober, 2014.

Med från Finlands del var:

Emil Oljemark, Pargas (leaderföreningen I samma båt)
Ylva Gustafsson, Rosala/Hitis, freelance -kulturaktör
Micaela Jansson, Korpo, egenföretagare
Anders Fagerlund, Nagu, Nagu Marina
Gunilla Granberg, Kimitoön, utvecklingschef

Micaela Jansson, en av deltagarna har skrivit om några åtgärder som diskuterades på Hven för att stimulera sysselsättningen i skärgården vara följande:
– vi behöver mer samarbete inom besöksnäringarna
– kreativa jobb är kanske åtminstone en liten trend för inflyttning och etablering ?
– vi behöver möta trafikmyndigheterna regelbundet för att kontinuerligt diskutera färjtrafiken – inte enbart tjänstemän utan en grupp av användare
– man kan äta tång !
– vi kunde beställa en lokal ekonomianalys från statistikcentralen
– kommuninvånare har grundat utvecklingsaktiebolag i Sverige för att utveckla sin ort
– och sist men inte minst – vi behöver en MIKROFOND som ger säkerheter för lån som behövs vid projekt som görs av ideella föreningar eller utvecklingsaktiebolag men också mikroföretag