”Next stop – small islands” är ett nordiskt samarbetsprojekt med syfta att analysera de demografiska förhållandena på danska, svenska och finska små öar samt att utbyta erfarenheter om möjligheter till att utveckla de små öarna till starkare lokalsamfund.  Projektet innefattar två workshopar. Den första hölls 16-18. oktober i Sverige, Ven, med temat ”Jobskabelse”. På träffen presenteras och diskuteras lokala sysselsättningsprojekt, och frågan om hur lokalsamhället kan stöda sysselsättningen. Ett deltema på workshopen är bredbandsförbindelser.

I Danmark hölls en workshop den 21-23 november, på Femø, om ”Bosætningsarbejde og Ø-branding”. Den danske ö-föreningen berättar om sina erfarenheter av bosättningskampanjer och bosättningsarbetet på en lokal nivå. Viktigaste är ändå möjligheten till utbyte av erfarenheter mellan deltagarna från de tre länderna Danmark, Sverige och Finland.

I den danska tidningen ”Ø-posten” står att läsa om de båda worskhoparna (på danska):
http://www.danske-smaaoer.dk/images/-Posten_158_skaerm.pdf

Den svenska medarbetaren är Sten-Åke Persson sten-ake.persson@hvensbyalag.se, tfn 0418 72264.
Den finländska medarbetaren är Kristin Mattsson, kristin.mattsson@foss.fi, tfn 040 568 4870

Projektledare för projektet är Claus Jensen: clausyugi@gmail.com

Projektbeskrivning Next stop – the small islands

INVITATION og PROGRAM – 12 marts 2015

Workshop, program, Femø 21-23.11

Workshop, program, Ven 16-18.10

Här hittar du som pdf projektets slutrapport:
Next stop – slutrapport