Företagarsamarbete i skärgården

Projektets mål är att utreda behov av samarbete bland företagare i Åbolands skärgård. Inom projektet samlas information om fungerande näringsklusters och finansieringskällor som t.ex. crowdfunding i skärgårdsmiljö. Resultaten av utredningen sprids på nätet och i media, samt under ett slutseminarium hösten 2014. Programmet finns här och på följande länk: http://foss.fi/seminarium-om-foretagarsamarbete-12-12-i-abo/.

På seminariet presenterades en finansieringsmodell med mikrofonder som exempel för företagarna i Åbolands skärgård. Modellen med mikrofonder som ger lån åt små företag för att de ska kunna komma igång, har provats i Sverige redan under en tid. Presentationen om modellen hölls av Emil Oljemark och finns här: Mikrofonder – ett exempel från Sverige.

Projektet syftar till att åstadkomma åtgärdsprogram och underlag för utvecklingsprojekt för de områden som har undersökts. Dessa förslag på åtgärder kom fram under seminariet 12.12.2014 (hela dokumentet med sammanfattningar finns under aktuellt och seminarium):

1. Samarbete inom byggsektorn:

Konkreta förslag:

Uppgörs en lista över kommande byggprojekt i skärgården för 1-2 år framåt. Antagligen staden som är mest lämplig att uppgöra den, då fås åtminstone de kommunala projekten med och kanske vissa större privata. Detta ger företagen tid att förbereda sina offertar och inleda förhandlingar med samarbetsföretag. Förbättrar samtidigt stadens image, större öppenhet och bättre information gentemot företagarna.
Bildande av paraplyorganisation; de måste vara någon som tar tag i saken och börjar arbeta för det fördjupade samarbetet. Detta kan vara företagarföreningen, ett andelslag, staden, en enskild företagare etc. men i praktiken förutsätter detta antagligen ett projekt med en ansvarig eldsjäl/projektkoordinator.

2. Finansieringsmöjligheter

– Företag behöver mentorstöd och utredningar för att reda ut efterfrågan. Utan efterfrågan finns inte lönsam ny företagsverksamhet.

– En viktig resurs som måste involveras då man planerar ny verksamhet är markägare och gårdsägare. Deras inställning och samarbetsvillighet en viktig sak. När det gäller finansieringsalternativ så ska man se på både etablerade stöd som EU-delfinansiering och Finnvera kombinerat med eventuellt banklån. Men det är också viktigt att fundera på utnyttjande av olika crowdfundigmetoder.

– Information behövs om olika finansieringsalternativ, utbildning, risktagning etc.?
– Informationen ska vara personlig, koordinerar och via en lucka. Den ”infospindeln” kan sedan personligen berätta varifrån man kan få mer specifik information om bl.a. finansiering, bygglov, boende, service etc. Länksamlingar och statisk info på nätet når inte så bra. För att få fart på detta behövs projekt att privata aktörer, som bl.a. FÖSS eller företagarföreningar som kan aktivt presentera och integrera nya företagare till en ort.

Bästa konkreta förslag för att förbättra företagarsamarbete:

Att det finns en företagare i varje bransch som vågar ta tag i saken och kontakta sina kolleger.

3. Förlängning av turismsäsongen

Utveckling av produkter och tjänster

– Utveckla vandringsleder. Runt lederna behövs olika sorters tjänster och produkter. Kultur och historia lyfts fram, mathantverk och andra produkter ges mera synlighet.
– Utfärder till skärgården och weekend-paket under vår och höst, t.ex. för fågelskådning, aktiviteter ss konstrundan, interaktiv verksamhet (kurser, ”pröva på” för företag), happenings, m.m.
– Kartläggning av intresse hos olika kundgrupper.
– Utveckling av handikappvänliga tjänster.

 

Föss – Projekt Företagarsamarbete i skärgården – presentation

FÖSS projektplan 2014

Mellanrapport Företagarsamarbete (augusti-oktober)

Företagarsamarbete -ledningsgruppsmöte 4.12-14

Företagarsamarbete -ledningsgruppsmöte 3.10-14

Företagarsamarbete -ledningsgruppsmöte 14.8-14

 

 

eu-logo          LEADER-logo