Föreningen Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) hade årsmöte på Brändö, Åland den 3 april 2016. På mötet diskuterades bland annat verksamhetsplanen och andra lagstadgade frågor.

I samband med årsmötet presenterade Christian Pleijel resultaten för projektet Smilegov. Carmela Johansson berättade om planerna för FÖSS tvåspråkiga projekt Ö-Kiva skärgårdsläger, som inleddes i mars 2016.

FÖSS nya styrelse består av: Tiina Johansson, Jurmo (ordförande), Jan M Koivurinta, Fagerholm (viceordförande), Julia Ajanko, Brännskär (kassör), Linda Johansson, Aspö, Micaela Jansson, Korpo, Jan-Erik Karlsson, Nagu, Torolf Bäckman, Snappertuna, Clara Lindqvist, Sibbo, John Wrede, Företagsam skärgård, Brändö, Åland, Hans Österblad, Björköby och Gunilla Wasström, Ekenäs.

Suppleanter: Katja Bonnevier, Korpo / Skärgårdshavets biosfärområde, Birgitta Bröckl, Pargas, Pia Prost, Pargas och Marjaana Vuollet, Karlö.

Carmela Johansson, som är projektanställd på FÖSS, valdes till sekreterare.

Styrelsen kan kompletteras senare.