FÖSS årsmöte 2017

Föreningen Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) hade årsmöte i Åbo den 12 april 2017. På mötet diskuterades bland annat verksamhetsplanen och andra lagstadgade frågor.

FÖSS nya styrelse består av:
Ordinarie medlemmar: Tiina Johansson, Jurmo (ordförande), Jan-Erik Karlsson, Nagu (viceordförande), Micaela Jansson (sekreterare), Korpo, Jan M Koivurinta, Fagerholm, Laura Järvinen, Utö, Torolf Bäckman, Snappertuna, Clara Lindqvist, Sibbo, John Wrede, Företagsam skärgård, Brändö, Åland, Hans Österblad, Björköby, Gunilla Wasström, Ekenäs, Henry Engblom, Kimitoön och Sonja Ek-Johansson, Heisala/Pargas.

Suppleanter: Katja Bonnevier, Korpo / Skärgårdshavets biosfärområde, Birgitta Bröckl, Pargas, Pia Prost, Pargas och Julia Ajanko, Brännskär..

Carmela Johansson, som är projektanställd på FÖSS, valdes till kassör.