Avslutade projekt

Dokumentärfilm om dragspelerskan Maire Tammenlaakso

FÖSS producerade år 2013 en ca en timmes lång dokumentärfilm om dragspelerskan tunnin Maire Tammenlaaksos ( Ekdal ) liv.

Maire Tammenlaakso, senare Pohjanheimo, är en självlärd dragspelare som har livnärt sig på dragspelandet sedan hon var ung. Hon tillbringade barndomen i Livonsaari i Askais som hör till Nådendal, och bor numera i barndomsbygden. Maire bor ensam i likhet med många andra äldre i skärgården. Hon var i tiderna känd som kvinnlig dragspelare i hela landet. År 2011 publicerade hon sin självbiografi ”Haitarin sirpaleita”, där hon berättar om sitt färgstarka konstnärsliv och om damorkestern Turuttarets Amerika-turné.

Ännu som gammal har Maire uppträtt med dragspelsmusik i skärgården, i äldreboenden och servicehem, på födelsedagar, bröllop och på olika tillställningar.

Maire berättar i Jukka Vuolaspuros dokumentär också om livets höst. I filmen diskuterar Harri Kankare med Maire om erfarenheter av sjukvård och om döden.

Dokumentärfilmen visas i kultursammanhang i skärgården, i äldreboenden, på sjukhus och på pensionärstillställningar Filmen används också i vårdutbildningar, för diskussioner kring etiska frågor.

Skärgårdsberättelser

Syftet för projektet Skärgårdsberättelser (egentligen Skärgårdsröster – Identitet, minnen och berättelser från skärgården samt Berättelser som skärgårdens kulturarv), år 2010, var att bevara skärgårdens minne och synliggöra berättelser om skärgården. Berättelserna samlades in genom intervjuer, berättarverkstäder, minneslådor samt genom att man personligen fick skriva ner sin historia.

Läs mera i meddelanden Berätta Din historia om livet i skärgården! (17.6.2010) och Skolbarnen i Velkua höll låda — Skapandet av minneslådor i en liten skola (10.11.2010).

Projektet fick understöd av Svenska kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet.

Verkko – Nätet

Syftet var sammanföra unga skärgårdsbor i Västra Finlands län. Huvudmålet i projektet är att skapa ett eget permanent nätverk för unga öbor. Åt ungdomar från öar och skärgård har grundades en grupp på Facebook och ett eget diskussionsforum. En skrivtävling utlystes där man ville involvera de unga från öarna att skriva om sin ö och sina upplevelser kring livet på ön. Texterna kan läsas på projektets sidor.

Projektet frick understöd 2008-2010 av Undervisnings- och kulturministeriet via Länsstyrelsen i Västra Finlands län.

 Kulturkvarnen

Kulturkvarnen – från skapande verksamhet till upplevelseturism (2009) i skärgården hade som syfte att föra fram och marknadsföra skärgårdens kulturaktörer och deras tjänster, tillsammans med områdets övriga marknadsföring av turisttjänster. Kulturutbudet paketerades i form av säljbara paket som erbjöds till olika återförsäljares marknadsföringskanaler. Följande skede var att lyfta fram kulturproducenterna på olika turismhemsidor och länka kontaktuppgifterna för att förbättra synligheten.

Projektet fick understöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

 Digivideo

I projektet Digivideo, 2008-2009, ingick kurser då unga tillsammans gjorde åtta fina kortfilmer om skärgårdstemat. Kurser hölls i Iniö,i Velkua och i Rimito. I Iniö och Velkua har Lotta Petronella fungerat som kursens konstnärliga ledare och Aapo Lettinen som teknisk lärare. 

Projektets syfte var att skapa ett tillfälle för skärgårdsunga att att göra film under ledning av en professionell filmskapare, men med hemma-verktyg. Målgruppen har varit skärgårdsunga i åldern 13-25 år.

Projektet understöddes av KonstsamfundetSvenska kulturfonden och Länsstyrelsen i Västra Finlands län.

Stepping Stones – byaplaner för små öar

Projektet resulterade i tre byaplaner, för Nötö, Ruotsalainen och Vänö, tre öbyar i tre olika kommuner. Byaplanerna förverkligas tillsammans med lokala bya- och hembygdsföreningar samt övriga lokala aktörer.

Projektet fick understöddes av Leader-finansiering och Svenska kulturfonden.

Samarbetspart i projekt

Virtu (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands) 2010-2013 var ett EU-projekt som koordinerades av yrkeshögskolan i Åbo. FÖSS var en av projektets partners.

En målsättning var att ge skärgårdsområdena en servicemodell för social- och hälsovårdstjänster som baseras på utnyttjandet av virtuell teknologi. Virtu-kanalen är en form av social media och välfärdsservice riktad till äldre. För att förverkliga servicen används en enkel videokonferensutrustning. Utrustningen gör det möjligt för flera personer att samtidigt höra, se och prata med varandra.