Entiset projektit

Dokumenttielokuva hanuristi Maire Tammenlaaksosta

FÖSS tuotti apurahan avulla noin tunnin pituisen dokumenttielokuvan 84-vuotiaasta hanuristi Maire Tammenlaaksosta ( Ekdal ) vuonna 2013.

Maire Tammenlaakso, myöhemmin Pohjanheimo, on itseoppinut hanuristi, joka on ansainnut elantonsa haitarinsoitolla nuoresta tytöstä lähtien. Hän vietti lapsuutensa muonamiehen tyttärenä Lempisaaren kartanossa Askaisten Livonsaaressa.

Maire Tammenlaakso asuu nyt lapsuutensa maisemissa Livonsaaressa, joka kuuluu nyt Naantalin kaupunkiin. Maire asuu yksin kuten monet saaristolaisvanhukset. On aikaa muistella mennyttä. Hän oli aikanaan tunnettu naishanuristi koko maassa. Hän julkaisi jouluksi 2011 itse kirjoittamansa elämäkertakirjansa ”Haitarin sirpaleita”, jossa hän kertoo myös värikkäästä taitelijaelämästään ja mm. perustamansa Turuttaret-naisorkesterin Amerikankiertueista.

Vielä vanhanakin Maire esiintyi hanureineen paljon sairaaloissa, vanhainkodeissa ja palvelukodeissa, samoin seurataloilla syntymäpäivillä, häissä ja eri yhdistysten tilaisuuksia, säesti paljon myös kansantanhuryhmiä.

Maire kertoo Jukka Vuolaspuron kuvaamassa dokumentissa myös elämän ehtoopuolesta.Harri Kankare keskustelee Mairen kanssa dokumentin lopuksi elämän ehtoopuolesta, omista sairaanhoitokokemuksistaan ja kuolemasta.

Dokumenttielokuvaa tullaan esittämään saariston kulttuuritapahtumissa, myös saariston vanhainkodeissa, sairaaloissa ja eläkeläisten tilaisuuksissa herättämään nuoruuden muistoja ja tuomaan virkistystä ja iloa arkipäivään. Dokumenttia käytetään myös vanhusten hoitotyön etiikan koulutuksessa.
Finlands öar rf – Suomen saaret
Tiina Johansson, puheenjohtaja

Saaristotarinoita

Saaristotarinoita-hanke (eli Skärgårdsberättelser, virallisesti Skärgårdsröster – Identitet, minnen och berättelser från skärgården sekä Berättelser som skärgårdens kulturarv) käynnistyi kesäkuussa 2010. Hankkeen tarkoituksena oli säilyttää saariston muistot ja nostaa esiin kertomuksia saaristosta. Tarinat ja muistot kerättiin haastatteluissa, kertomuspajoissa, muistolaatikoissa ja itse kirjoitettujen tekstien avulla.

Lue lisää tiedotteista Kerro Sinun tarinasi elämästä saaristossa! (17.6.2010) ja Velkuan koululaiset saivat tarinoida — muistolaatikoiden tekoa pienessä koulussa (10.11.2010).

Hanke on saanut tukea Svenska kulturfondenilta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Verkko – Nätet

(2008-2010)

Tarkoituksena oli tuoda yhteen nuoria saaristolaisia Länsi-Suomen läänissä. Hankkeen päätavoitteena oli pysyvän verkoston luominen saarissa asuville nuorille. Saarten nuorille perustettiin Facebook-ryhmä ja oma keskustelufoorumi. Järjestettiin myös kirjoituskilpailu, jossa nuoret saivat kirjoittaa omasta saarestaan ja elämästään siellä. Tekstit ovat luettavissa hankkeen sivuilla.

Tukea on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä Länsi-Suomen lääninhallituksen kautta.

Kulttuurimylly

Kulttuurimylly – luovasta toiminnasta elämysmatkailuun saaristossa -hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin saariston kulttuuritoimijoita ja markkinoida heidän palvelujaan ja tuotteitaan yhteistyössä alueen muun matkailumarkkinoinnin kanssa.

Hankkeessa jossa paketoitiin kulttuuritarjontaa matkailutuotteiksi, joita sitten tarjottiin eri markkinointikanaville. Kulttuuritoimijat nostettiin esiin alueen eri matkailusivustoilla näkyvyyden parantamiseksi.

Hanke on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Digivideo

Digivideo -projektissa 2008-2009 järjestettiin kurssia missä nuoret tekivät yhdessä hienoa pientä lyhytelokuvaa saaristolaisuudesta. Kurssit olivat Velkuassa, Rymättylässä ja Iniössä. Kurssien elokuvataiteellisena ohjaajana Iniössä ja Velkuassa on toiminut Lotta Petronella ja teknisenä opettajana ja tukena Aapo Lettinen. Hankkeesta FÖSS:ssä vastaavat Eva ja Aapo Lettinen.

Hankkeen tarkoituksena on luoda saaristolaisnuorille tilaisuus tehdä elokuvan, tekoon tekniikan ammattilaisten ohjauksessa, mutta kotivälinein.. Kohderyhmänä olivat 13-25-vuotiaat saaristolaisnuoret.

Hanke on tukenut Konstsamfundet, Svenska kulturfonden sekä Länsi-Suomen lääninhallitus.

Stepping Stones

Stepping Stones – kyläsuunnitelmia pienille saarille -hankkeen tavoite oli kahtalainen: toisaalta tavoitteena on lisätä saarilla asuvien vaikutusmahdollisuuksia ja tukea heitä yhteiseen järjestäytymiseen heidän elinehtojensa parantamiseksi, toisaalta tarkoituksena on konkreettisesti kehittää saarten palveluja ja infrastruktuuria. Yhtenä tavoitteena on myös konkreettisten kyläsuunnitelmien tuottaminen. Kyläsuunnitelmat toteutetaan yhdessä kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeeseen osallistuivat Borstö, Nötö (Parainen) ja Ruotsalainen (Naantali) sekä Vänö (Kemiönsaari). 31.10.2009 päättynyt hanke tuotti kolme kyläsuunnitelmaa.

Hanke on saanut tukea Leaderilta ja Svenska kulturfondenilta.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin / Euroopan unioni / Leader / Svenska kulturfonden.

Yhteistyö -projektit

Virtu (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands) 2012-2013 oli Turun ammattikorkeakoulun koordinoima EU-hanke FÖSS on yksi hankkeen lisäpartnereista. Tavoitteena on luoda saaristoalueille toimiva sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumalli, joka perustuu virtuaalisten teknologioiden hyödyntämiseen.

Virtu-kanava on ikäihmisille suunnattu uudenlainen sosiaalinen media ja hyvinvointipalvelu. Palvelu toteutetaan helppokäyttöisellä videoneuvottelulaitteella. Laitteen avulla ryhmä ihmisiä voi nähdä ja kuulla toisensa samanaikaisesti.