Yritysten yhteistyö saaristossa

Hankkeen tavoitteena on selvittää yrittäjien yhteistyötarpeita Turun saaristossa. Hankkeessa kerätään tietoa saaristossa jo toimivista elinkeinoklustereista ja rahoituslähteistä, kuten esim. yhteisörahoitus/joukkorahoitus. Selvityksen tuloksista tiedotetaan internetissä ja mediassa sekä syksyllä 2014 pidettävässä loppuseminaarissa. Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan toimenpideohjelma ja luoda pohjaa suunnitelmille kehittämisprojekteja varten tutkituilla aloilla.