Yhdistys

FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, on kaksikielinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on saarissa asuvien tulevaisuuden turvaaminen ja elinolojen kohentaminen. FÖSS on European Small Islands Federationin (ESIN) jäsen.

Saarelaiset ovat usein pieni ryhmä omalla alueellaan, joten sosiaaliset verkostot sekä kotimaassa että Euroopan pienten saarten kesken ovat tärkeitä yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. FÖSS toimii saarelaisten omana ruohonjuuritason yhteisönä, jonka kautta heidän äänensä kantautuu valtakunnallisille ja eurooppalaisille päätöksentekijöille.

Visio

Suomen saaristo on elävä kokonaisuus, jossa ihmiset voivat asua ja työskennellä. Saaristossa toimii yrityksiä niin palveluiden, teollisuuden kuin perustuotannon alalla, samoilla ehdoilla kuin mantereellakin.

Eurooppalaista yhteistyötä

Saarelaisten aktiivinen yhteistyö muiden eurooppalaisten saarelaisten kanssa on yhdistyksessä tärkeällä sijalla. Suomen saaret ovat osa eurooppalaista ja maailmanlaajuista saariperhettä.

Euroopan pienten saarten verkosto ESIN on mukana vaikuttamassa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kautta saarelaisten etujen valvomiseen ja myönteisen kehityksen aikaansaamiseen Euroopan vakituisesti asutuilla saarilla. ESIN:ssa ovat jäseninä kansalliset saariyhdistykset, yksi valtakunnallinen järjestö kustakin maasta. FÖSS osallistuu aktiivisesti ESIN:n tapaamisiin eri puolilla Euroopan saaristoa, lisää aiheesta ESIN:n sivuilla. FÖSS on mm vaikuttanut EU:n yhdentyvän meripolitiikan sisältöön sekä EU:n Itämeristrategiaan.

Suomea edusti ESIN:ssa sen perustamisvuodesta 2001 lähtien alueellinen Pro Turunmaan ulkosaaristo ry, sillä Suomesta puuttui valtakunnallinen saarelaisia edustava kansalaisjärjestö vuoteen 2006 asti. Sitten Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) perustettiin saarissa asuvien valtakunnalliseksi äänitorveksi ja Suomen ESIN-edustajaksi. Asema virallistui vuonna 2007, kun FÖSS valittiin Suomen edustajaksi ESIN:n hallitukseen Hydran saarella, Kreikassa pidetyssä ESIN:n vuosikokouksessa.

Suomesta osallistui 15 saarelaista ESIN:n konferenssiin Skotlannin Islayn saarella marraskuussa 2006. Skotlannissa suomalaisosanottajat vakuuttuivat, että Suomessakin tarvitaan valtakunnallinen järjestö edustamaan kaikkia saaristolaisia ESIN:ssa ja ajamaan saarelaisten etuja niin kotimaassa kuin Euroopan unionissa.

Julkilausumia, esityksiä, tapaamisia

FÖSS valvoo saarelaisten etuja tekemällä julkilausumia ja esityksiä saariston kehittämiseksi, mm. kuntien saaristolisien kohdentamiseksi ilman kiinteää tieyhteyttä oleviin asuttuihin saariin. Lisäksi yhdistys on antanut lausuntoja saarelaisia koskeviin maaseudun kehittämisohjelmiin.

FÖSS on valmistellut useita kehittämishankesuunnitelmia, joihin haettu sekä kansallista että EU-rahoitusta. Yhtenä tavoitteena on edistää kansallisen ja EU-rahoituksen nykyistä parempaa hyödyntämistä etenkin pienillä ympärivuotisesti asutuilla, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla.