Kaikkien sukupolvien saari

Hanke keskittyi palveluiden tarjontaan ikäihmisten ja lasten osalta saaristossa. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa palveluiden tilanne kahdeksalla saarella Turunmaan saaristossa. Tulokset esitettiin päättäjille konkreettisten parannusehdotusten kanssa, vanhustenhuoltoon ja lasten koulunkäyntiin liittyen pienillä saarilla.

Saaristolaki velvoittaa valtiota ja kuntia toimimaan saariston liikenneyhteyksien ja palveluiden puolesta. Meidän tehtävämme on seurata, että näin tapahtuu.

loppuraportti