Meidän Saaristomeremme – pilottihanke

Tänä päivänä vierassatamissa ei juurikaan ole tarjolla erityistä ohjelmaa lapsille tai nuorille. Monelle veneilijälle sataman lapsiystävällisyys ja mahdollinen ohjelmatarjonta voi olla ratkaiseva tekijä matkan suunnittelussa. Samaan aikaan on olemassa suuri tarve konkreettisella ja viihdyttävällä tavalla saada lapset ja nuoret kiinnostumaan merelliseen ympäristöön ja sen jännittävään kasvi- ja eläinmaailmaan. Projektin kohderyhminä ovat veneilijät, paikalliset perheet, vapaa-ajan asukkaat sekä muut vierailijat. Erityisesti keskitytään tuottamaan lapsille ja nuorille hyödyllistä viihdettä.

“Meidän Saaristomeremme” – pilottiprojektin aikana kehitetään Saaristomeren sekä Itämeren tilanteeseen valistavaa ohjelmaa vierassatamiin. Tässä projektissa on alussa kuusi satamaa mukana ja konseptin valmistuttua, sitä voidaan tarjota useammalle satamalle Turunmaan saaristossa. Paikat, jotka nyt ovat mukana ohjelmassa ovat Örö, Utö, Jurmo, Nötö, Brännskär ja Korpoström.

Kesän 2016 aikana jokaiseen mukana olevaan satamaan järjestetään Itämeripäivä, jolloin perheet voivat tulla tutustumaan Itämeren ympäristöön lapsille suunnattujen leikkien, tehtävien ja testausten avulla.

Itämeripäivä järjestetään:14068040_1659997730982544_7306608803858759088_n(1)

  • 13.8. Nötö, aktiviteetit klo 10-12 välisenä aikana
  • 21.8. Brännskär n. 12 – 16
  • 27.8. Örö n. 12 – 16
  • 26.10. Jurmo, n. 12-14 (mikäli ilmoittautumisia tulee)
  • 3.11. Utö, yhteistyössä Utön koulun kanssa

Itämeripäivä tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutkia tarkemmin mitä meren pinnan alla löytyy. Lapset saavat kokeilla erilaisia näytteenottovälineitä opastetusti ja oppivat lisää meren eläimistä ja kasveista mm. luppien, käsikirjojen ja vesikiikareiden avulla.

Föreningsfestivalen 2016, Knattelabbet mukana Saaristopäivillä, 8.10. Velkuassa 9.10. Korpoströmissä.

Knattelabbet

Korpoström Saaristokeskukseen on perustettu Knattelabbet, jossa lapset ja nuoret voivat laborantin opastuksella tutkia akvaarioita ja merellistä elämää syvällisemmin, mm. mikroskoopilla, näytteenotto- ja mittausvälineillä.

Projekti toteutetaan kokonaisuudessaan Saaristomeren Biosfäärialueella ja se tukee biosfäärialueelle tärkeää yhteistä panostusta nostaa osaamistasoa sekä ympäristökasvatusta puhtaamman meren puolesta.

Lisätietoja projektista antaa Malin Ekblom 040 579 5272 tai malin.ekblom@foss.fi

Seuraa projektia Facebookissa:

Projekttid: 1.5–31.12.2016
Samarbetsparter: Åbo Akademi, Byalagen och -föreningar på små öar med besökshamnar i Åbolands skärgård, Skärgårdshavets Biosfärområde, Håll skärgården ren r.f., Sydvästra Finlands avfallsservice, Luonto-liitto ry., Natur och Miljö r.f., Metsähallitus Meritiimi.

Finansiärer: Landsbygdsprogrammet (förordats via Leader – I Samma Båt rf.), Sparbanksstiftelsen i Korpo, Åbolands Skärgårdsstiftelse m.fl.

   LEADER-logo   lippu-ja-lause-suomi