FÖSS-Säännöt

1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Finlands öar rf – Suomen saaret ry. (FÖSS)

2 § Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Naantalin kaupunki.

3 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on yleishyödyllisenä ja voittoa tuottamattomana sekä poliittisesti sitoutumattomana yhdistyksenä edistää aktiivista saaristopolitiikkaa Suomessa sekä turvata positiivinen kehitys Suomen saaristoissa.
Edunvalvonnan keinoin edistetään:
– vakituisen asumisen mahdollisuuksia saarilla
– asumista saarilla joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä
– saarten välistä yhteistyötä sekä kansallisesti, että kansainvälisesti
– mahdollisuuksia yrittämiseen ja työpaikkojen syntymiseen
– palvelutarjontaa saarilla
Työskentelymuotoina ovat:
– lausunnot, esitykset, lobbaus
– tiedottaminen
– tiedon jakaminen päätöksentekijöille
– kehitysprojektit
– verkostoituminen ja yhteistyöprojektit
– jäsentoiminta
Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toiminnalle tarpeellista omaisuutta sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla yhdistyslain 10§:n mukaisesti yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäseniä voivat olla myös yhdistykset, kunnat ja yritykset.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus erillisestä anomuksesta.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni vuosikokouksessa. Muut äänioikeuden omaavat kuin yksityishenkilöt, esittävät valtakirjan kokouksessa ja saavat yhden äänen.
Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

5 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään viisitoista hallituksen jäsentä, ja enintään viisi varajäsentä.
Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan koko maan saaristoalueilta tasapuolisesti edustavasti.
Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi
Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.

6 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Toiminnantarkastajien lukumäärä on yksi ja yksi varajäsen ja molempien toimikausi on vuosi.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen ja toiminnantarkastajat ja vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden.

7 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Koollekutsumisaika on neljätoista vuorokautta. Kokouskutsu ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja toimitetaan jäsenille sähköpostilla tai tavanomaisella postikirjeellä. Vuosikokoukseen voi osallistua etänä.
Yhdistyksen kokouksessa päätetään yhdistyslain 23§:n mukaisista asioista.

8 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, niin yhdistyksen varat on käytettävä Suomen saariston kehittämistarkoituksiin vuosikokouksen päättämällä tavalla.

9 § Kieli
Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Yhdistyksen rekisteröitymiskieli on suomi.

10§ Nimenkirjoittajat
Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.