Föreningen

FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, är en tvåspråkig medborgarorganisation med syftet att säkra framtiden för öborna och att förbättra deras levnadsvillkor. FÖSS är medlem i ESIN, European Small Islands Federation.

Skärgårdsborna är oftast en liten grupp i sitt område, därför är sociala nätverk här hemma och mellan de små europeiska öarna viktiga för att gagna de gemensamma målen. FÖSS fungerar som öbornas sammanslutning på gräsrotsnivå, genom vilken skärgårdsbornas röst når de nationella och europeiska beslutsfattarna.

Vision

Finlands skärgård är en levande helhet där människor kan bo och arbeta. I skärgården verkar företag inom service, industri och primärnäringar på liknande villkor som på fastlandet.

Europeiskt samarbete

Samarbete med andra europeiska öbor har en viktig ställning i föreningen. ESIN, nätverket för de små europeiska öarna, idkar lobbyverksamhet gentemot den Europeiska unionen och dess medlemsstater så att skärgårdsbornas rättigheter beaktas och så att en positiv utveckling framskrider på de europeiska öarna. Medlemmarna i ESIN är nationella skärgårdsföreningar, en riksomfattande organisation från varje land. FÖSS deltar i ESINs möten på olika håll i europeiska skärgårdar; mera om detta på ESINs webbplats. FÖSS har bl.a. påverkat innehållet i EU:s integrerande havspolitik samt i EU:s Östersjöstrategi.

I ESIN representerades Finland av den regionala Pro Åbolands utskär rf  åren 2001 – 2006, eftersom det då inte existerade en nationell organisation som skulle ha kunnat representera skärgårdsborna. Sedan grundades FÖSS som ett nationellt språkrör för öbor och som Finlands representant i ESIN.

15 finska öbor deltog i ESINs konferens på ön Islay i Skottland i november 2006. De finska deltagarna blev övertygade om att det behövs hos oss en nationell organisation som är kapabel att driva öbornas rättigheter såväl i Finland som i den Europeiska unionen. Föreningens namn blev Finlands öar rf – Suomen saaret ry, och namnförkortningen FÖSS. FÖSS ställning blev officiell år 2007, då den blev vald till ESINs styrelse som Finlands representant vid ESINs årsmöte som hölls på ön Hydra, i Grekland.

Adresser, framställningar, möten

FÖSS bevakar öbornas rättigheter genom att utarbeta adresser och framställningar rörande utvecklandet av skärgården, bl.a. i fråga om inriktandet av skärgårdstillägget till bebodda öar utan fast vägförbindelse med fastlandet. Föreningen har även gett uttalanden beträffande landsbygdsprogram som berör skärgårdsbor.

FÖSS har utarbetat ett flertal planer i fråga om utvecklingsprojekt, och ansökt om både nationell och EU-baserad finansiering. Föreningen arbetar också för en effektivare riktning av nationell och EU-baserad finansiering till de små öarna som är bebodda året om och som saknar fast vägförbindelse med fastlandet.