månadsarkiv: mars 2015

Snygg beach 2015

FÖSS deltar i Håll Skärgården Ren rf:s städtalkokampanj för stränder: Snygg
Beach. Kampanjens syfte är att städa stränder, väcka intresse för
strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas
nedskräpning och sammankoppla konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Eftersom våren är en känslig tid för många häckande fåglar, uppmanar FÖSS
sina medlemmar och medlemsföreningar att koncentrera städningen till
hamnområdena. Låt oss ta emot våren och sommaren med uppfräschade bryggor
och hamnar!

Håll Skärgården Ren rf deltog åren 2011-2013 i MARLIN-projektet, där
Östersjöns nedskräpning kartlades. Projektets resultat var tufft, Finlands
stränder är de mest nedskräpade av alla deltagande undersökningsländerna.
Det sorgliga resultatet och viljan att snygga upp vår kust ledde år 2014
till den första Snygg Beach ? Missionen skräpfri kust-talkokampanjen. Våren
2014 var objektet hela Finlands och Ålands kust. Det här året är objektet
Finlands alla vattendrags stränder.

Delta i kampanjen genom att fylla i en separat anmälningsblankett på Snygg
Beachs nätsidor: http://www.siistibiitsi.fi/sv/framsida/snygg_beach.