Författararkiv: Pia Prost

Next stop-projektets slutrapport

”Next stop – the small islands” har varit ett nordiskt samarbetsprojekt med syfte att analysera de demografiska förhållandena på danska, svenska och finska små öar, samt att utbyta erfarenheter om möjligheter till att utveckla de små öarna till starkare lokalsamfund.

Projektets slutrapport hittar du här: Next stop – slutrapport