Bli medlem

FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, tar gärna emot nya medlemsansökningar! Välkomna som medlemmar är också hela familjer, föreningar, företag och kommuner.

De erforderliga uppgifterna för att kunna betala medlemsavgiften kommer du att motta efter det att din ansökning har blivit godkänd av styrelsen. Tilläggsinformation får du vid behov genom att kontakta oss. En förutsättning för inträdet är godkännandet av stadgarna.

Medlemsansökan

Ansökande är:
privatperson (10 €/år)familj (15 €/år)förening eller företag (50 €/år)kommun (100 €/år)

Språk
SvenskaFinska

Namn / Förening / Företag / Kommun

Familjemedlemmar / Kontaktperson

Adress

Telefon

E-post

Om du bor på en ö, fyll i även följande punkter.

Förbindelse
färjaförbindelsebåtbroannan

Ö, Kommun

Landskap: