Nordiskt ungdomsläger på Brännskär överträffade alla förväntningar!

Den 26.6-30.6.2022 träffades 17 ungdomar i åldern 12-15 år från Finland, Sverige och Danmark på ön Brännskär i Nagu. Det de alla hade gemensamt är att de är ö-bundna, dvs. att de bor på öar utan fast vägförbindelse. Lägret arrangerades av Finlands Öar r.f / Suomen Saaret r.y. i samarbete med Sammenslutningen af Danske Småøer och Skärgårdarnas riksförbund i Sverige, och finansierades av Nordplus Nordic Languages. Alla ungdomar var överens om att upplevelsen var över alla förväntningar och nu planeras en fortsättning på det Nordiska Ungdomslägret nästa sommar på ön Fejø i Danmark.

Lägret riktar sig till unga öbor i åldern 12-14 år, och varje land har åtta deltagarplatser och två ledare. Det totala antalet lägerdeltagare är 24.


Tidpunkt: 27.6-1.7.2023
Plats: Fejø, Danmark

Lägerspråken är svenska och danska. Finskspråkiga ungdomar, som har tillräckliga
kunskaper i svenska, är välkomna att delta.


Hur anmäler jag mig?

Skriv några ord om dig själv, var du bor och varför du skulle vilja delta i det Nordiska ö-lägret.
Det går också bra att skriva ett gemensamt brev tillsammans med en kompis, om ni vill delta
tillsammans.  Breven skickas till lägerkoordinator Ida-Kajsa Johansson info@foss.fi.
Projektet Nordiskt ö-läger på två språk finansieras av Nordplus och är ett samarbete mellan
Finlands öar-Suomen saaret, Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige och Sammenslutningen af
Danske Småøer i Danmark.
Mera information fås per telefon: 040 5184512 och mail: info@foss.fi

Projektet Nordiskt ö-läger på två språk finansieras av Nordplus och är ett samarbete mellan Finlands öar-Suomen saaret, Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige och Sammenslutningen af Danske Småøer i Danmark.