Välkommen på höstträff till Hangö!

Finlands öar (FÖSS)bjuder igen sina medlemmar på en höstträff. Årets höstträff hålls den 14-15.10 på kurscentret Högsand (Högsandsvägen 30, 10820 Lappvik). Höstträffen ordnas i samband med Ö-Kiva lägrens lägerträff. På programmet finns lek, mysig samvaro, avkoppling och annat trevligt.

Anmäl dig till höstträffen senast söndagen den 17.9. till adressen: tiina.saaresranta@foss.fi eller tel: 040-7447182. I samband med anmälan uppge deltagarnas namn, ålder, samt eventuella matallergier eller specialdieter. I bilagan hittar du höstträffens preliminära program.

Höstträffen är kostnadsfri för medlemmarna. FÖSS bjuder på kost och logi. Men om Du vill stöda föreningens fortsatta verksamhet får du gärna betala in ett ekonomiskt bidrag till föreningens konto.

De som ännu inte har betalat årets medlemsavgift får gärna göra det så fort som möjligt. Medlemsavgiften för år 2017 är densamma som ifjol, d.v.s. 10 euro/person, 15 euro/familj, 50 euro för föreningar/företag och 100 euro för kommuner.

Medlemsavgiften och eventuella bidrag betalas till konto: FI86 5711 0020 0420 64

Vi önskar er en trevlig början på hösten!

Med vänlig hälsning:
Ordförande Tiina Johansson med övrig styrelse

Höstträff 2017 program