Finlands öar – Suomen saaret

En förening för öbor och öliv

Närmare 9 000 personer i Finland bor året runt på öar som saknar fast vägförbindelse. Det är i första hand dessa personer som den tvåspråkiga medborgarorganisationen FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, finns till för.

FÖSS ordnar årligen evenemang så att skärgårds- och öbor kan träffas och leder projekt med målsättningen att trygga och utveckla servicen på öarna. Föreningen är grundad 2006. Våra medlemmar är privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. FÖSS är medlem i ESIN, European Small Islands Federation, som aktivt arbetar för att öka samarbetet mellan EU och de nationella ö-föreningarna.

Öarna och skärgården

Fritidsborna, naturälskarna, fritidsfiskarna, båtfolket och turisterna blir hela tiden mer och mer betydande konsumenter av servicen och därmed viktiga för utvecklandet av skärgårdsnäringarna.

ax-fi

  • 54 000 invånare
  • av vilka 8 769 utan fast förbindelse med fastlandet
  • 26 000 invånare på Åland
  • 1,8 miljoner fritidsbor
  • 461 000 fritidsbostäder
  • 700 000 båtar
  • 1,2 miljoner fritidsfiskare

Levnadsförhållandena för människor bosatta antingen på havsöar eller insjööar skiljer sig i någon mån, även om bosättningsmiljön för bägge två är omgärdad av vattnet. Särskild i den yttre skärgården i havsbandet finns det relativt många små öar på vilka det stadigvarande bor bara en eller ett par familjer.

Den främsta förutsättningen för att bo på en ö är bra trafikförbindelser. Det är staten i Finland som finansierar en avgiftsfri förbindelsebåttrafik för största delen av den året runt-bosatta skärgården. Färjorna, vajerfärjorna och förbindelsebåtarna är betydelsefulla för turism och fritidsboende. Då båtturerna är glesa är det omöjligt att utföra arbetsresor från alla öar. Förbindelserna präglar även barnens skolresor. Service och leverans av varor till öar är både tidskrävande och dyrt.

Skärgårdsbornas försörjning har alltid stått på flera ben. Förutom de traditionella näringsgrenarna jordbruket och fisket är det turism som fortsättningsvis växer mest av näringsgrenarna, men också välfärdsservicen blir allt mer betydelsefull.

Skärgårdslagen

Skärgårdslagen förpliktar staten och kommunerna att arbeta för att trygga skärgårdens näringar, trafikförbindelser, service och miljö.

Statsrådet utser en särskild skärgårdsdelegation. Det är frågan om ett bestående, lagstadgat organ, som främjar utvecklandet av skärgårdsområdena, tillsammans med kommunerna, de statliga myndigheterna och andra intressenter.