FÖSS ordnade tillsammans med Skärgårdshavets biosfärområde Skärgårdshavets vinterträff 5.3.2015 i Kasnäs. Temat för år 2015 var vinterns och isens betydelse för skärgården.

Program:

Öppning och kort presentation av FÖSS, Pia Prost
Skärgårdshavets biosfärområdes aktualiteter. Katja Bonnevier, Skärgårdshavets biosfärområde

Jään vaikutus meren ekologiseen tasapainoon
. Harri Kuosa, Suomen Ympäristökeskus
Isvägar i skärgården förr och nu. Jan-Erik Karlsson, Nagu
Fiske under intern. Kaj Mattsson, Åbolands Fiskarförbund
Isen betydelse för skärgårdsbor och vinternotning. Lennart Brunnsberg, Houtskär
Kan vinterturismen sälja i skärgården? Benjamin Donner, Kimitoöns kommun