FÖSS ordnade tillsammans med Skärgårdshavets biosfärområde Skärgårdshavets Vinterträff 2015, 5.3 i Kasnäs.

Temat var Vinterns och isens betydelse för skärgården:

Program:
Öppning och kort presentation av FÖSS, Pia Prost


Skärgårdshavets biosfärområdes aktualiteter. Katja Bonnevier, Skärgårdshavets biosfärområde

Jään vaikutus meren ekologiseen tasapainoon
. Harri Kuosa, Suomen Ympäristökeskus
Isvägar i skärgården förr och nu. Jan-Erik Karlsson, Nagu

Fiske under intern
. Kaj Mattsson, Åbolands Fiskarförbund
Isen betydelse för skärgårdsbor och vinternotning. Lennart Brunnsberg, Houtskär
Kan vinterturismen sälja i skärgården? Benjamin Donner, Kimitoöns kommun