PROJEKTLEDARE FÖR EXPEDITION SKÄRGÅRDSHAVET

Föreningen Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS) söker en
PROJEKTLEDARE FÖR EXPEDITION SKÄRGÅRDSHAVET
för tiden november 2017 – september 2018.