Politikerträff i Pellinge

Möte med skärgårdsdelegationens ordförande

FÖSS´ styrelse åkte till Pellinge den 7.11 för att träffa riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens* ordförande Mikaela Nylander. Med var styrelsemedlemmar från Österbotten, Nådendal och Åboland.

Vi åtta – de flesta styrelsemedlemmar men också några representanter för den yttre skärgården – som var närvarande gladde oss åt att Mikaela tog sig tid att möta upp och diskutera med oss om skärgårdsfrågor. Det som togs upp var bl.a. omdefinieringen av skärgårdstrafiken, huruvida den i framtiden kommer att skötas av flera privata aktörer och vilka konsekvenser det kunde innebära för skärgårdsborna. Vi ser det som viktigt att valet av båtar och färjor styrs av en servicenivå som bestäms utgående från skärgårdsbornas behov, en skärgårdspolitik som ser till skärgårdsbornas bästa, och inte avgörs av marknadskrafter.
Andra ärenden som vi förde fram under mötet var de bristfälliga nät- och telefonförbindelserna i yttre skärgården. Mikaela rådde oss att göra ett skriftligt spörsmål till
trafikrådet Eeva Linkama på kommunikationsministeriet om att telefonförbindelserna inte fungerar på vissa ställen i skärgården, och att vi vill ha en ändring i detta. Vi kan även vända oss till henne i frågor om förbindelsebåtstrafiken. Självklart kom den aktuella vårdreformen och dess inverkan på skärgården och svenskspråkiga områden också på tal men här finns så många frågetecken ännu så diskussionen handlade mest om möjliga scenarier och den oro reformen väcker inför framtiden.

Eftersom Skärgårdsdelegationen är politiskt tillsatt, och ordförandes parti inte är ett regeringsparti kommer en ny ordförande och delvis ny delegation att väljas efter årskkiftet. Vi kom överens om att skriva ett brev till den nya skärgårdsdelegationen där vi presenterar vår verksamhet och lyfter upp de skärgårdsfrågor som vi särskilt vill att delegationen ska beakta i sitt arbete.

Mikaela var av åsikten att samarbetet mellan skärgårdsdelegationen och FÖSS är viktigt och att FÖSS är en resurs för delegationen. Vi hoppas att den nya delegationen är av samma åsikt.

IMG_6852

Delegationen från FÖSS berättar om sin oro kring förbindelserna i skärgården.

IMG_6861

Skärgårdsdelegationens ordförande Mikaela Nylander och Tiina Johansson, ordförande för Finlands öar.

Lite flera bilder har publicerats på vår facebook-sida:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914786888571297&set=oa.1161878807173457&type=3&theater

* Skärgårdsdelegationen (på finska förkortad till SANK)är en lagstadgad delegation med uppgift att utveckla skärgårdsområdena i samverkan med kommunerna, landskapen, statliga myndigheter och andra parter. Delegationen har ett eget sekretariat med en generalsekreterare. Skärgårdsdelegationen utarbetar ett riksomfattande skärgårdsprogram som gäller alla kommuner i landet.