Ö-Kiva läger igen 2022?

Finlands öars Ö-Kiva läger höll paus sommaren 2021, men vi har preliminära planer på att ordna Ö-Kiva igen sommaren 2022. Följ med våra inlägg på Facebook och här på hemsidan under hösten och vintern!

Ö-Kivalägren har varit tvåspråkiga sommarläger för svensk- och finskspråkiga barn och unga i åldern 9-12 år.