Island Champion Pledge

Island Champion Pledge
FÖSS och övriga ESIN-medlemmmar uppmanar alla EU-valskandidater att underteckna det bifogade ö-uppropet för att visa sitt stöd för Europas bebodda öar.

Läs Island Champion Pledge – uppropet för Finland här
För att se vilka EU-valskandidater som hittills undertecknat uppropet, se vår Facebook-sida.

Tilläggsinformation
FÖSS, FINLANDS ÖAR RF – SUOMEN SAARET RY

Sekreterare
Kristin Mattsson
kristin.mattsson@foss.fi
040 5684 870