Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ny verksamhetsledare

Ida-Kajsa Johansson har i april 2022 anlitats som ny verksamhetsledare för Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry. Den deltidsanställda verksamhetsledaren (10%) sköter föreningens löpande ärenden. Ida-Kajsa läser föreningens e-post info@foss.fi i första hand på måndagar. Du når även Ida-Kajsa per telefon på nummer +358 40 51 84 512.

Förbindelsebåtarnas användares åsikter efterlyses!

  • Hur ser användarna framtidens skärgårdstrafik i förhållande till sina egna behov?
  • Skulle man kunna tänka sig att i allt högre grad övergå till persontransporter i stället för fordon och gods?
  • Kan obemannade (autonoma) fartyg ha roll i framtidens skärgårdstrafik?
  • Hur ska man ta hänsyn till miljöfrågorna i samband av skärgårdstrafikens organisering?
  • Kan trafiken i viss mån vara avgiftsbelagd?
  • Vems behov ska skärgårdstrafiken tillfredsställa i framtiden (borde man t.ex. ta bättre hänsyn till turismens roll)?

De centrala frågorna ovan vill Skärgårdsdelegationen (SANK) ha svar på då de i höst fortsätter sitt arbete med att utreda skärgårdstrafikens framtid på lång sikt. FÖSS samlar in skärgårdsbors åsikter och visioner.

FÖSS vill gärna ha ditt svar per e-post till finnish.islands@gmail.com senast 24.7.2020. Det är fint att SANK vill höra användarna, så utnyttja din möjlighet att besvara de frågor som är viktiga för dig och dina visioner för framtiden. Tack för ditt engagemang!

Verksamhetsledare anställd

FÖSS har anställt Susanne Lindblom som verksamhetsledare på deltid för att sköta föreningens löpande administration, koordinera verksamheten och fungera som informatör för föreningen!

Nordiskt ungdomsläger på Brännskär överträffade alla förväntningar!

Den 26.6-30.6.2022 träffades 17 ungdomar i åldern 12-15 år från Finland, Sverige och Danmark på ön Brännskär i Nagu. Det de alla hade gemensamt är att de är ö-bundna, dvs. att de bor på öar utan fast vägförbindelse. Lägret arrangerades av Finlands Öar r.f / Suomen Saaret r.y. i samarbete med Sammenslutningen af Danske Småøer och Skärgårdarnas riksförbund i Sverige, och finansierades av Nordplus Nordic Languages. Alla ungdomar var överens om att upplevelsen var över alla förväntningar och nu planeras en fortsättning på det Nordiska Ungdomslägret nästa sommar på ön Fejø i Danmark.

Lägret riktar sig till unga öbor i åldern 12-14 år, och varje land har åtta deltagarplatser och två ledare. Det totala antalet lägerdeltagare är 24.


Tidpunkt: 27.6-1.7.2023
Plats: Fejø, Danmark

Lägerspråken är svenska och danska. Finskspråkiga ungdomar, som har tillräckliga
kunskaper i svenska, är välkomna att delta.


Hur anmäler jag mig?

Skriv några ord om dig själv, var du bor och varför du skulle vilja delta i det Nordiska ö-lägret.
Det går också bra att skriva ett gemensamt brev tillsammans med en kompis, om ni vill delta
tillsammans.  Breven skickas till lägerkoordinator Ida-Kajsa Johansson info@foss.fi.
Projektet Nordiskt ö-läger på två språk finansieras av Nordplus och är ett samarbete mellan
Finlands öar-Suomen saaret, Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige och Sammenslutningen af
Danske Småøer i Danmark.
Mera information fås per telefon: 040 5184512 och mail: info@foss.fi

Projektet Nordiskt ö-läger på två språk finansieras av Nordplus och är ett samarbete mellan Finlands öar-Suomen saaret, Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige och Sammenslutningen af Danske Småøer i Danmark.

Fastighetsskatten i skärgården

Många skärgårdsbor har drabbats av enorma höjningar i fastighetsskatten. Finlands öar har skickat ett utlåtande till Skatteverket. Men det är viktigt det att de som drabbats också själva ansöker om en ändring i beslutet.

I bilagorna finns lagklipp och ett sammandrag och motiveringar för hur man ska gå tillväga för att få ändring i beslutet. Det finns också några exempel på rättelseyrkan.

Bland bilagorna hittas också Finlands öars brev till Skatteverket.

FÖSS årsmöte 2019

Finlands öar rf (FÖSS) håller sitt årsmöte fredagen den 15.3 2019 kl. 11 i Svenska folkskolans vänners (SFV) lokal (Tavastgatan 30 D 33-34) i Åbo.

Under mötet behandlas stadgeengliga ärenden. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 samt verksamhetsplan och budget för 2019 kan laddas ner här.


Ö-Kiva läger på Aspö – lägret är fullt!

Finlands öars Ö-Kiva läger fortsätter också i år med ett skärgårdsläger på Aspö i den åboländska ytterskärgården. Lägret hålls den 13-16.6 2019 och riktar sig till barn och unga i åldern 9-12 år.

Läs mer om lägret här.

Anmälan sker elektroniskt på adressen okiva.foss.fi

Kom med på ett fartfyllt skärgårdsläger på två språk!

Sommarens Ö-Kiva läger är fullt!

Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS) har valt en ny styrelse

Styrelsemedlemmarna är
ordförande Tiina Johansson, Jurmo
Jan-Erik Karlsson, Nagu
Micaela Jansson, Korpo
Kristina Norrgård, Finby/Biskopsö
Jan M. Koivurinta, Fagerholm
Laura Järvinen, Utö
Sonja Ek-Johansson, Heisala
Torolf Bäckman, Snappertuna
Gunilla Wasström, Ekenäs
Åsa Blomstedt, Österbotten
John Wrede, Företagsam skärgård, Åland
Clara Lindqvist, Sibbo
Pia Prost, Pargas
Katja Bonnevier, Korpo/Skärgårdshavets biosfärsområde
Birgitta Bröckl, Pargas
Julia Ajanko, Brännskär

Föreningens Leader-projekt Expedition Skärgårdshavet avslutas i september,
medan det sista Ö-kiva skärgårdslägret hölls på Aspö i juni. När föreningen
nu blickar framåt kommer vi att se på möjligheterna att utvidga Expedition
Skärgårdshavets till övriga skärgårdsområden och fortsätta med sommarläger,
men även mycket nytt finns på agendan. Det som utreds under hösten är
möjligheten att starta upp en ”Skärgårdens mikrofond”, som skulle
underlätta för både föreningar och företagare att driva utvecklingsprojekt,
och tillsättandet av en nationell grupp som snabbt kunde reagera på nya
förslag rörande skärgårdstrafiken. FÖSS fortsätter att samarbeta med både
nordiska och europeiska öföreningar, som tillsammans försöker påverka
skärgårdspolitiken på EU-nivå.

Expeditionsdagarna

 

Gäddan & gängets ö-expedition är ett miljöäventyr, som bjuder på program som barnfamiljer kan utföra på egen hand i 15 gästhamnar runtom i Åbolands skärgård. Under expeditionen kommer du att lära dig om skärgårdens natur och kultur, få utföra roliga uppgifter på egen hand och samla stämplar i ditt forskarpass. På varje deltagande ö finns det en skylt med information och utmaningar för barn och andra intresserade.

Eget forskarpass får du lättast genom att delta i expeditionsdagar! Kommande expeditionsdagarna finns nedan:

Brännskär 11.7. kl 11-13

Stenskär 11.7. kl 14-16

Pensar Syd 14.7. kl 11:30-14

Jurmo 18.7. kl 14:15-18:30

Norrby, Iniö 24.7. kl 11:30-14:30

Näsby, Houtskär 25.7. kl 13-16:30

Högsåra 27.7. kl 14-17

 

Välkommen med på expeditionen!

Familjefest på Jurmo 

FÖSS-medlemmar och -vänner – välkommen till en tvåspråkig Familjefest på Jurmo den 18.7!

Tvåspråkigt skärgårdsevenemang för hela familjen
Onsdagen 18.7.2018

Program
14.10 Förbindelsebåten anländer till Jurmo.
Hela dagen: Gäddan och gängets ö-expedition presenterar sig. Kom och bekanta dig med äventyrsrutten vid Skärgårdshavet med miljötema avsedd för barn och barnfamiljer. Du får ett forskarpass, där du kan samla stämplar på öarna som hör till äventyrsrutten, samt anteckna uppgifter och utmaningar du har klarat! Det är även möjligt att delta i fågelskådning.
Buffé-måltid serveras hela dagen. Barn under 5 år äter gratis, 5-12 åringar 6,5€ (FÖSS-medlemmar 5€) och vuxna 13€ (FÖSS-medlemmar 10€).
16.30 Apan Anders uppträder (Anders Grönroos)
18.00 Allsång med Benny Törnroos
19.00 Förbindelsebåten avgår från Jurmo

Anmäl dig senast den 12.7. till Anna: (0503368901, anna.halonen@foss.fi).

Programmet under hela dagen är tvåspråkigt på svenska och finska.
Förbindelsebåten m/s Eivor avgår från Pärnäs kl 11.10 (bussförbindelse från Åbo kl 9.20). Passagerare bör vara på båten senast 15 min före avgångstiden. Förbindelsebåten avgår från Jurmo kl 19.05, anländer i Pärnäs kl 22.15.

Förfrågningar: Tiina Johansson (040-7042538, tiina.johansson@jurmo.fi), Tiina Saaresranta (040-7447182, tiina.saaresranta@foss.fi) Anna Halonen (0503368901, anna.halonen@foss.fi).
Arrangörer: Jurmo byalag, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, Klas Mattson och Jurmo Inn.