Författararkiv: Kristin Mattsson

Politikerträff i Pellinge

Möte med skärgårdsdelegationens ordförande

FÖSS´ styrelse åkte till Pellinge den 7.11 för att träffa riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens* ordförande Mikaela Nylander. Med var styrelsemedlemmar från Österbotten, Nådendal och Åboland.

Vi åtta – de flesta styrelsemedlemmar men också några representanter för den yttre skärgården – som var närvarande gladde oss åt att Mikaela tog sig tid att möta upp och diskutera med oss om skärgårdsfrågor. Det som togs upp var bl.a. omdefinieringen av skärgårdstrafiken, huruvida den i framtiden kommer att skötas av flera privata aktörer och vilka konsekvenser det kunde innebära för skärgårdsborna. Vi ser det som viktigt att valet av båtar och färjor styrs av en servicenivå som bestäms utgående från skärgårdsbornas behov, en skärgårdspolitik som ser till skärgårdsbornas bästa, och inte avgörs av marknadskrafter.
Andra ärenden som vi förde fram under mötet var de bristfälliga nät- och telefonförbindelserna i yttre skärgården. Mikaela rådde oss att göra ett skriftligt spörsmål till
trafikrådet Eeva Linkama på kommunikationsministeriet om att telefonförbindelserna inte fungerar på vissa ställen i skärgården, och att vi vill ha en ändring i detta. Vi kan även vända oss till henne i frågor om förbindelsebåtstrafiken. Självklart kom den aktuella vårdreformen och dess inverkan på skärgården och svenskspråkiga områden också på tal men här finns så många frågetecken ännu så diskussionen handlade mest om möjliga scenarier och den oro reformen väcker inför framtiden.

Eftersom Skärgårdsdelegationen är politiskt tillsatt, och ordförandes parti inte är ett regeringsparti kommer en ny ordförande och delvis ny delegation att väljas efter årskkiftet. Vi kom överens om att skriva ett brev till den nya skärgårdsdelegationen där vi presenterar vår verksamhet och lyfter upp de skärgårdsfrågor som vi särskilt vill att delegationen ska beakta i sitt arbete.

Mikaela var av åsikten att samarbetet mellan skärgårdsdelegationen och FÖSS är viktigt och att FÖSS är en resurs för delegationen. Vi hoppas att den nya delegationen är av samma åsikt.

IMG_6852

Delegationen från FÖSS berättar om sin oro kring förbindelserna i skärgården.

IMG_6861

Skärgårdsdelegationens ordförande Mikaela Nylander och Tiina Johansson, ordförande för Finlands öar.

Lite flera bilder har publicerats på vår facebook-sida:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914786888571297&set=oa.1161878807173457&type=3&theater

* Skärgårdsdelegationen (på finska förkortad till SANK)är en lagstadgad delegation med uppgift att utveckla skärgårdsområdena i samverkan med kommunerna, landskapen, statliga myndigheter och andra parter. Delegationen har ett eget sekretariat med en generalsekreterare. Skärgårdsdelegationen utarbetar ett riksomfattande skärgårdsprogram som gäller alla kommuner i landet.

ESIN-möte i Grekland 2015

Rapport från ESIN AGM på Kastellorizo, Grekland

(Text Micaela Jansson, bilder Pia Prost)

namnlo_st-1

Ön Kastellorizo har drygt 400 invånare

namnlo_st-6

Pia Prost och Kastellorizo från ovan

   
Mitt första ESIN årsmöte. Åkte iväg utan några egentliga förväntningar, eftersom jag inte visste hur nätverket jobbade. Flera av delegaterna fanns med på färjan från Rhodos på måndag morgon – bland andra de svenska delegaterna. De danska delegaternas flyg blev inställt på grund av storm på Rhodos och följande färjetur gick till Kastellorizo om flera dar. Istället fick de och ett antal grekiska borgmästare ta sig till ön via Turkiet. De anlände först på onsdag kväll; konferensen började först då och höll på till ca kl 23. Följande dag besökte hela gruppen de blå grottorna varefter konferensen fortsatte till kl 18 på kvällen.

Då konferensen slutligen började blev programmet intensivt.

Det grekiska perspektivet

Min uppfattning är att de grekiska öarna kämpar med många utmaningar förknippade med olika typer av miljöproblem, samt trafikförbindelser som inte är pålitliga och mer anpassade till turisternas behov istället för öbornas.

På Kastellorizo finns föreningen Drasi Kastellorizo, en NGO som grundades för några år sedan för att ta tag i det växande avfallsberget. Föreningen har tillsammans med grundskolan på orten dragit igång en insamling av plast, aluminium och paff för att skeppas till Rhodos för återanvändning. Skolelever har också gjort konstverk av skrot som samlats upp på ön. För detta arbete hade skolan också fått ett nationellt pris som de var mycket stolta över. Föreningen har fått betydande bidrag från Kastellorizos emigranter i Australien och har kunnat anställa två personer sommartid för att hjälpa till med insamlingen. Föreningen fick reda på ESIN mötet via de planscher som hade klistrats upp längs strandgatan i byn och kunde tack vare det komma till skolan och presentera sin verksamhet. De bjöd sedan in ESINs delegation till sitt kontor i byn för en längre diskussion om de problem som de mötte på det lokala planet och för att få höra hur man på andra öar i Europa hade löst de problem som de tampades med.

Drasi hade problem med att få den lokala kommunstyrelsen att samarbeta med dem. Öns borgmästare var avsatt på grund av olagliga affärer och i hans ställe fungerade en vice borgmästare som endast var borgmästare till namnet. Föreningen kände till olika finansieringsmöjligheter som fanns för nya miljöprojekt men finansiering kunde fås endast om kommunen samverkade med föreningen – vilket inte var fallet. Läget var därför låst. ESIN gav Drasi föreningen en taltur på mötet, där de kunde berätta om sin verksamhet. De fick också kontakt med en tjänsteman från finansministeriet och professor Spilanis från Universitetet Aegean – ett universitet utspritt över flera öar i det Egeiska havet. Universitetet är specialicerat på öar. Professor Spilanis som deltog i konferensen kom från ön Lesvos där fakulteterna för Environmental and Social sciencies verkar.

En stor del av konferensen handlade om Blue Growth – ett komplext EU-program – som presenterades av såväl finansministeriets tjänsteman som professorn från Aegean universitetet. Vi fick också höra hur arbetet på gräsrotsnivå kan gå till. Borgmästaren på Lesvos ville grunda en ”vattenpark” med fiskebegränsningar för att fiskarter som hade försvunnit skulle återvända. Fiskarna var först väldigt negativa inställda, eftersom de trodde att vattenparken skulle medföra ännu mera begränsningar för deras del. Mycket tid gavs till att diskutera med fiskarna för att de skulle förstå att vattenparken grundades för att det i framtiden skulle finnas fisk att fiska – inte för att fiske skulle förbjudas i all evighet på området. När fiskarna förstod detta började de istället se fram emot projektet följande faser, som gällde plantering av både fisk och växter.

Alla var överens om hur viktigt det är att reservera tillräckligt med tid för att diskutera olika projekt med lokalbefolkningen. Om man inte får lokalbefolkningen med sig så blir slutresultatet inte bra. Det effektivaste är bottom-up – inte tvärtom.

namnlo_st-5

Vår grekiske värd Eleftherios Kechagioglou

namnlo_st-7

Öns vattenrening lämnar mycket att önska

namnlo_st-3

Glada nordiska miner trots det ovanliga regnvädret: Micaela Jansson, Christian Pleijel och Anetté Larm Johansson

ESINs årsmöte (Foto: Hellenic Small Islands Network)

namnlo_st-2

Camille Dressler (Skottland), Eva Widlund (Sverige) och Christian Pleijel (Åland) i planeringstagen

 

ESINs egna projekt

SMILEGOV håller på att avslutas. För Finlands del torde detta innebära att det publiceras en energiplan för både Nagu och Iniö.

SEAGULL är ett projektförslag från en italiensk huvudman om att gå vidare med resultaten från Smilegov rörande energiförbrukning på öarna. ESINs del skulle vara att ansvara för informationsspridningen. Ett svar angående finansieringen väntas i november.

ENTREPRENEURSHIP–projektet
Frankrikes öar vill dra igång ett projekt som bl.a. skulle kartlägga hur olika företag lyckats eller inte lyckats på öarna och se närmare på skillnaderna i yttre verksamhetsförutsättningar jämfört med företag på fastlandet. I korthet: hur mycket dyrare är det att driva ett företag på en ö? Projektet skulle också föreslå olika åtgärder för att stöda marknadsföring av produkter från öarna – kanske införa ett ö-varumärke av något slag. Projektet skulle söka finansiering från INTERREG EUROPA. FÖSS har troligtvis inte tillräckligt med muskler för att genomföra projektet ensamt – det skulle behövas samarbete med andra instanser. Det arbete som behöver göras inom projektet kunde ingå i en doktors- eller magistersavhandling.

ERASMUS
Frankrike kommer att inbjuda ungdomar från övriga öar i Europa till två olika sammankomster på en ö i Frankrike. En sammankomst skall ha båtliv som tema, medan den andra mera var en festival för ungdomar. Vi kommer att få mer information av ESINs franska styrelsemedlem Denis, som vi kan använda för att marknadsföra evenemangen. Franska staten skulle troligtvis stå för alla kostnader.

 

ESIN AGM & FÖSS

namnlo_st-4

FÖSS nya representant i ESINs styrelse Micaela Jansson

Årsmötet beslöt att härefter hålla varannat Annual General Meeting i Bryssel för att få större synlighet och bättre lobbningsmöjligheter. ESIN AGM 2016 kommer alltså att gå av stapeln i Bryssel. Pia Prost avtackades för sina fyra år i ESINs styrelse. Micaela Jansson invaldes som ny ordinarie styrelsemedlem i ESIN, med Julia Ajanko som suppleant.

 

 

 

Företagarsamarbete -projektets resultat och slutrapport

Företagarsamarbete i skärgården

Under hösten, 1.8 – 31.12. 2014, ledde FÖSS (läs mera under projekt och Företagarsamarbete i skärgården) ett leader-finansierat projekt med namnet Företagarsamarbete i skärgården.
Syftet utreda möjligheter till näringsklusters i skärgården, och i första hand byggnadsbranchen, eftersom samarbetet inom denna utretts i så liten grad i jämförelse med t.ex. mathantverk och turism, och är en av de starkaste näringarna i Åbolands Skärgård som projektets område var.

Här finns slutrapporten att läsa:

Slutrapport Företagarsamarbete

Projektets resultat presenterades också under slutseminariet 12.12. kl. 12 i Åbo. Då hade de ca 30 deltagarna möjlighet att påverka de åtgärdsförslag som ingår i projektrapporten. Här är några slutsatser som gäller ökat samarbete inom byggnadsbranschen i Åboland skärgården:

– Företagarföreningarna kunde vara en motor i att uppnå fördjupat samarbete.
– Andelslagets möjlighet som ett samlande organ är värt att utreda.
– De unga borde kopplas in bättre genom t.ex. praktik och läroavtal, som både stöder företagandet och skapar nya arbetsplatser på ett för företagaren förmånligt sätt.

Här är sammanfattningarna av de tre gruppdiskussionerna som fördes under seminariet:

1. Hur öka arbetstillfällena inom byggsektorn i skärgården?
2. Hur kan säsongen förlängas de två sista veckorna i augusti?
3. Vilket stöd behövs för att investeringar och finansiering för att företagandet ska öka i skärgården?

Projektets resultat utgör underlag för kommande utvecklingsprojekt.

Snygg beach 2015

FÖSS deltar i Håll Skärgården Ren rf:s städtalkokampanj för stränder: Snygg
Beach. Kampanjens syfte är att städa stränder, väcka intresse för
strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas
nedskräpning och sammankoppla konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Eftersom våren är en känslig tid för många häckande fåglar, uppmanar FÖSS
sina medlemmar och medlemsföreningar att koncentrera städningen till
hamnområdena. Låt oss ta emot våren och sommaren med uppfräschade bryggor
och hamnar!

Håll Skärgården Ren rf deltog åren 2011-2013 i MARLIN-projektet, där
Östersjöns nedskräpning kartlades. Projektets resultat var tufft, Finlands
stränder är de mest nedskräpade av alla deltagande undersökningsländerna.
Det sorgliga resultatet och viljan att snygga upp vår kust ledde år 2014
till den första Snygg Beach ? Missionen skräpfri kust-talkokampanjen. Våren
2014 var objektet hela Finlands och Ålands kust. Det här året är objektet
Finlands alla vattendrags stränder.

Delta i kampanjen genom att fylla i en separat anmälningsblankett på Snygg
Beachs nätsidor: http://www.siistibiitsi.fi/sv/framsida/snygg_beach.