Författararkiv: Carmela Johansson

Ö-Kiva läger på Aspö 2020

Finlands öars Ö-Kiva läger fortsätter också i år med ett skärgårdsläger på Aspö i den åboländska ytterskärgården. Lägret hålls den 30.7-2.8 2020 och riktar sig till barn och unga i åldern 9-12 år.

Läs mer om lägret här.

Anmälan öppnar 24.2 och sker elektroniskt på adressen okiva.foss.fi

Kom med på ett fartfyllt skärgårdsläger på två språk!

Vill du delta i ett nordiskt läger på ön Brännskär i sommar?

I sommar ordnar Finlands öar ett Nordiskt ö-läger på ön Brännskär i Åbolands skärgård. I lägret deltar unga öbor från Finland, Sverige och Danmark.

På lägret får du lära känna svenska och danska ungdomar samtidigt som du får njuta av skärgårdsliv och spännande upplevelser. På programmet står bland annat segling, paddling, äventyrsuppgifter, skärgårdskunskap, fiske och mycket mera. Det finns också tid för att simma, bada bastu och bara vara.

Lägren riktar sig till unga öbor i åldern 12-15 år, de som fyller 16 i år får delta. Varje land har åtta deltagarplatser och två ledare, det totala antalet lägerdeltagare är 24.

Tidpunkt: 28.6-2.7 2020
Plats: Brännskär, Nagu, Åboland
Pris: 100 euro

Lägerspråken är svenska och danska. Finskspråkiga ungdomar, som har tillräckliga kunskaper i svenska, är välkomna att delta.

Hur anmäler jag mig?

Skriv några ord om dig själv, var du bor och varför du skulle vilja delta i det Nordiska ö-lägret. Det går också bra att skriva ett gemensamt brev tillsammans med en kompis, om ni vill delta tillsammans.  Breven skickas till lägerkoordinator  Carmela Johansson, carmela.johansson@foss.fi senast den 1.3 2020. Föss-medlemmar kan lämna in ansökan till den 8.3 2020.

Vi kontaktar alla anmälda inom mars månad och meddelar vem som fått en plats på lägret. 

Mer information fås av: lägerkoordinator Carmela Johansson, 040 7047399, carmela.johansson@foss.fi

Projektet Nordiskt ö-läger på två språk finansieras av Nordplus och är ett samarbete mellan Finlands öar-Suomen saaret, Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige och Sammenslutningen af Danske Småøer i Danmark. Tanken är att projektet ska fortsätta med läger i Danmark 2021 och Sverige 2022.

Fastighetsskatten i skärgården

Många skärgårdsbor har drabbats av enorma höjningar i fastighetsskatten. Finlands öar har skickat ett utlåtande till Skatteverket. Men det är viktigt det att de som drabbats också själva ansöker om en ändring i beslutet.

I bilagorna finns lagklipp och ett sammandrag och motiveringar för hur man ska gå tillväga för att få ändring i beslutet. Det finns också några exempel på rättelseyrkan.

Bland bilagorna hittas också Finlands öars brev till Skatteverket.

FÖSS årsmöte 2019

Finlands öar rf (FÖSS) håller sitt årsmöte fredagen den 15.3 2019 kl. 11 i Svenska folkskolans vänners (SFV) lokal (Tavastgatan 30 D 33-34) i Åbo.

Under mötet behandlas stadgeengliga ärenden. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 samt verksamhetsplan och budget för 2019 kan laddas ner här.


Ö-Kiva läger på Aspö – lägret är fullt!

Finlands öars Ö-Kiva läger fortsätter också i år med ett skärgårdsläger på Aspö i den åboländska ytterskärgården. Lägret hålls den 13-16.6 2019 och riktar sig till barn och unga i åldern 9-12 år.

Läs mer om lägret här.

Anmälan sker elektroniskt på adressen okiva.foss.fi

Kom med på ett fartfyllt skärgårdsläger på två språk!

Sommarens Ö-Kiva läger är fullt!

Ö-Kiva läger på Aspö i sommar!

Kom med på ett fartfyllt Ö-Kiva läger till ön Aspö i den Åboländska ytterskärgården! I sommar ordnar föreningen Finlands öar ordnar ett Ö-Kiva läger för 9-12 åringar den 7-10.6. Läs mer om lägret här

Det finns ännu plats för svenskspråkiga barn till Aspö-lägret.

Välkommen på höstträff till Hangö!

Finlands öar (FÖSS)bjuder igen sina medlemmar på en höstträff. Årets höstträff hålls den 14-15.10 på kurscentret Högsand (Högsandsvägen 30, 10820 Lappvik). Höstträffen ordnas i samband med Ö-Kiva lägrens lägerträff. På programmet finns lek, mysig samvaro, avkoppling och annat trevligt.

Anmäl dig till höstträffen senast söndagen den 17.9. till adressen: tiina.saaresranta@foss.fi eller tel: 040-7447182. I samband med anmälan uppge deltagarnas namn, ålder, samt eventuella matallergier eller specialdieter. I bilagan hittar du höstträffens preliminära program.

Höstträffen är kostnadsfri för medlemmarna. FÖSS bjuder på kost och logi. Men om Du vill stöda föreningens fortsatta verksamhet får du gärna betala in ett ekonomiskt bidrag till föreningens konto.

De som ännu inte har betalat årets medlemsavgift får gärna göra det så fort som möjligt. Medlemsavgiften för år 2017 är densamma som ifjol, d.v.s. 10 euro/person, 15 euro/familj, 50 euro för föreningar/företag och 100 euro för kommuner.

Medlemsavgiften och eventuella bidrag betalas till konto: FI86 5711 0020 0420 64

Vi önskar er en trevlig början på hösten!

Med vänlig hälsning:
Ordförande Tiina Johansson med övrig styrelse

Höstträff 2017 program

FÖSS medlemsavgift 2017

Bästa FÖSS medlem

Hoppas ni fått en bra början på sommaren.

Det börjar vara dags att betala årets medlemsavgift. På årsmötet i april slogs det fast att medlemsavgiften för år 2017 är densamma som ifjol, d.v.s. 10 euro/person, 15 euro/familj, 50 euro för föreningar/företag och 100 euro för kommuner. Man får gärna understöda föreningens verksamhet med ett frivilligt bidrag.

Medlemsavgiften betalas till konto: FI86 5711 0020 0420 64

Finlands öars Ö-Kiva projekt pågår för fullt och två av sommarens Ö-Kiva läger har gått av stapeln i Molpe, Österbotten och på Lappo, Åland. Senare i sommar ordnas ännu familjeläger på Rosala 27-30.7 och Skärgårdsläger i Borgå 2-4.8. Till lägret i Borgå finns ännu lediga platser, så det går ännu att anmäla sig på okiva.foss.fi. Mer information om lägren hittas på: http://foss.fi/projekt/sprakbad-i-skargarden/o-kiva-lager-sommaren-2017/

Även projektet ”Expedition Skärgårdshavet” har gått framåt och vi hoppas inleda projektet under hösten.

I samband med Föreningsfestivalen i oktober ordnas också en kurs i att tillverka rep.

Ha en trevlig fortsättning på sommaren!

Med vänlig hälsning:

Ordförande Tiina Johansson med övrig styrelse

FÖSS medlemsbrev 2017 och årsmöte

Här kan du läsa FÖSS medlemsbrev 2017.

FÖSS medlemsbrev 2017

Välkommen också på årsmöte 12.4 till Åbo.

FÖSS ÅRSMÖTE hålls onsdagen den 12.4 2017 kl. 10 på Skärgårdsbaren (Auragatan 14, 20100 Åbo) i Åbo. Föreningen bjuder på lunch. Information och anmälningar till Carmela Johansson tel. 040 4851022, carmela.johansson@foss.fi Meddela oss samtidigt om eventuella dieter. Sista anmälningsdag är den 10.4.