Monthly Archives: heinäkuu 2020

Yhteysaluksien käyttäjien mielipiteitä kaivataan!

  • Millaisena käyttäjät näkevät saaristoliikenteen tulevaisuudessa omiin tarpeisiinsa peilaten?
  • Voisiko ajatella siirtymistä enemmän henkilökuljetuksiin ajoneuvojen ja tavaran sijaan?
  • Olisiko miehittämättömillä aluksilla sijaa saaristoliikenteessä?
  • Miten ympäristöasiat tulisi huomioida liikenteen järjestämisessä?
  • Voisiko liikenne olla jossakin määrin maksullista?
  • Keiden tarpeita saaristoliikenteen tulisi tyydyttää tulevaisuudessa (onko esim. matkailun rooli huomioitava entistä paremmin)?

Yllä oleviin keskeisiin kysymyksiin Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) haluaa vastauksia kun työryhmä syksyllä jatkaa selvittämään saaristoliikenteen tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. FÖSS kerää saaristolaisten mielipiteitä ja visioita.

FÖSS pyytää vastauksesi s-postitse osoitteeseen finnish.islands@gmail.com 24.7.2020 mennessä. On hienoa, että SANK haluaa kuulla käyttäjiä, joten käytä tilaisuutesi ja vastaa sinulle tärkeisiin kysymyksiin sekä ota esille visiosi tulevaisuudesta! Kiitos osallistumisestasi!