Monthly Archives: marraskuu 2015

Poliitikkotapaaminen Pellingissä

FÖSSILLÄ POLIITIKKOTAPAAMINEN PELLINGISSÄ

FÖSSIN hallitus Turun saaristosta ajoi Pellinkiin lauantaina 7.11.2015 tapaamaan ja kansanedustaja saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikaela Nylanderia.
Meitä kahdeksaa (useimmat hallituksen jäseniä, mutta myös muutamia ulkosaariston edustajia) ilahdutti, että Mikaela oli varannut meille aikaa keskustellakseen kanssamme saaristoasioista. Esille tuli mm. saaristoliikenteen uudelleenmäärittely; hoitavatko tulevaisuudessa liikennettä useammat yksityiset toimijat ja millaisia vaikutuksia siitä seuraa saaristolaisille. Yhteysalusten ja lauttojen valintaa pitäisi ohjata se palvelutaso, joka päätetään lähtien saaristolaisten tarpeista, saaristopolitiikan, joka näkee saaristolaisten parhaan eikä markkinavoimien ohjaaman. Muita palaverissa esille tuomiamme asioita olivat puutteelliset verkko-ja puhelinyhteydet ulkosaaristossa. Mikaela neuvoi meitä tekemään kirjallisen valituksen liikenneneuvos Eeva Linkamalle viestintäministeriöön siitä, etteivät puhelinyhteydet toimi tietyissä paikoissa saaristossa ja että haluamme tähän muutoksen. Voimme kääntyä hänen puoleensa myös yhteysalusliikenteen kysymyksissä.

Luonnollisesti itsestäänselvästi tuli puheeksi ajankohtainen sote-uudistus ja sen vaikutus saaristoon ja ruotsinkielisille alueille. Mutta koska siinä on vielä niin paljon epäselvää, monta kysymysmerkkiä, niin keskustelimme eniten mahdollisista skenaarioista ja uudistuksen herättämästä huolesta tulevaisuudessa.

Koska saaristoasiain neuvottelukunta on puoluepoliittisesti asetettu, ja nykyisen puheenjohtajan puolue ei ole hallituspuolue, tulee uusi puheenjohtaja ja osin uusi nevuottelukunta valittavaksi vuodenvaihteen jälkeen. Päädyimme kirjoittamaan uudelle saaristoasiain neuvottelukunnalle kirjeen, jossa esittelemme toimintaamme ja nostamme esille saaristokysymyksiä, joita erityisesti toivomme neuvottelukunnan ottavan huomioon työssään.
Mikaelan mielestä yhteistyö saaristoasiain neuvottelukunnan ja FÖSSin välillä on tärkeää ja FÖSS on resurssi neuvottelukunnalle. Toivomme, että uusi neuvottelukunta on samaa mieltä.

IMG_6861

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikaela Nylander ja FÖSSin puheenjohtaja Tiina Johansson.

IMG_6852

FÖSSin edustajat kertovat huolestaan saariston liikenneyhteyksistä

 

* Saaristoasiain neuvottelukunta on lakisääteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kehittää saaristoalueita yhteistyössä kuntien, maakuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö pääsihteereineen. Neuvottelukunta laatii valtakunnallisen kaikkia maan kuntia koskevan saaristo-ohjelman.