Ö-Kiva läger sommaren 2017               O-Kiva_Logo-02

Ö-Kiva lägren från ifjol fortsätter. I år ordnar Finlands öar fyra sommarläger i Österbotten, Åland, Åboland och Östra Nyland. Förutom skärgårdsläger blir det också ett seglingsläger och ett familjeläger i sommar.

Lägren fungerar som ett tvåvägsspråkbad, vilket betyder att det är ungefär lika många svensk- och finskspråkiga barn på lägret. Ledarna talar båda språken, men allt översätts inte. En del av programmet ordnas enbart på svenska eller finska. Lägren riktar sig i huvudsak till barn bosatta i skärgården och från enspråkigt finska eller svenska hem.

Nagulägret 3

Skärgårdsläger I

OBS! Lägret är fullt!

På skärgårdslägren är naturen och skärgården i fokus. Vi övernattar i tält intill havet och Molpe Uf:s paviljong. Vi fiskar, lagar mat från naturens eget skafferi, pysslar, beger oss ut på äventyr och mycket mer. Det finns också tid för att simma, bada bastu och bara vara tillsammans. På kvällarna samlas vi framför lägerelden och berättar berättelser och sjunger sånger.

Tidpunkt: 5-8.6 2017
Plats: Molpe Uf, Molpe
Åldersgrupp: 9-12 åringar
Övernattning i tält
Lägeravgift: 75 €/50 € (FÖSS medlemmar)

Seglarläger

På seglarlägret får du lära dig segla med allt från optimistjollar till en gammal storbåt. Vår bas finns på ön Lappo som hör till Brändö kommun på Åland. Vi övernattar på Pellas Gästhem, men dagarna spenderar vi ute så mycket som möjligt. Mellan seglingspassen finns också tid för annat program som att knyta knopar, simma och bada bastu. På kvällarna samlas vi framför lägerelden och berättar berättelser och sjunger sånger.  Under den sista hela lägerdagen seglar vi ut på en längre utfärd.

Tidpunkt: 15-18.6 2017
Plats: Pellas Gästhem, Lappo, Brändö, Åland
Åldersgrupp: 10-13 åringar
Övernattning på gästhemmet
Lägeravgift: 180 €/140 € (FÖSS medlemmar)

Familjeläger

Familjelägret är som ett skärgårdsläger dit både barn och vuxna i alla åldrar är välkomna med. Med familj kan menas allt från föräldrar, mor-och farföräldrar, faddrar, syskon, kusiner o.s.v. Vi övernattar i företaget Peti&Puuros övernattningsstugor med havet som utsikt. Vi fiskar, lagar mat, pysslar, beger oss ut på äventyr och mycket mer. Programmet anpassas enligt lägerdeltagarnas ålder. Det finns också tid för att simma, bada bastu och för att fritt umgås med både gamla och nya vänner. Vi gör också ett besök till Vikingabyn på Rosala. På kvällarna samlas vi framför lägerelden och berättar berättelser och sjunger sånger.

Tidpunkt: 27-30.7 2017
Plats: Peti & Puuro, Rosala, Kimitoön
Åldersgrupp: Alla åldrar, men en deltagare per familj bör vara i åldern 5-13 år
Övernattning i övernattningsstugor
Lägeravgift: Vuxna: 150 €/120 € (FÖSS medlemmar), Barn 5-15 år: 100 € / 75 € (FÖSS medlemmar)
Barn under 5 år: 20 € (ingen avgift för FÖSS medlemmar).

Skärgårdsläger II

På skärgårdslägren är naturen och skärgården i fokus. Vi övernattar i tält intill havet på det natursköna Virvik lägerområde. Vi fiskar, lagar mat från naturens eget skafferi, pysslar, beger oss ut på äventyr och mycket mer. Det finns också tid för att simma, bada bastu och bara vara tillsammans. På kvällarna samlas vi framför lägerelden och berättar berättelser och sjunger sånger.

Tidpunkt: 2-4.8 2017
Plats: Virvik lägerområde, Borgå
Åldersgrupp: 7-10 åringar
Övernattning i tält
Lägeravgift: 60 €/35 € (FÖSS medlemmar)

 

Rimitolägret 4

Lägerträff på hösten

På hösten ordnas lägerveckoslut med övernattning dit alla lägerdeltagare och deras familjemedlemmar är välkomna med. På lägerträffen får alla lägerdeltagare från Ö-Kiva lägren och deras familjer lära känna varandra. På lägerveckoslutet ordnas kortare verkstäder och annat program. Det blir också en gemensam fest och bastu.

Höstträff 29.10 2016 (1)

 

För aktuell info om Ö-Kiva lägren följ oss på Facebook på Ö-Kiva skärgårdsläger-saaristoleirejä

Vill du bli medlem i Finlands öar (FÖSS) och samtidigt få en billigare lägeravgift? Föreningen välkomnar gärna nya medlemmar. Fyll i en medlemsansökan här.

 

Mera information om lägren fås av:

Projektledare, Carmela Johansson 040 4851022 eller carmela.johansson@foss.fi

Projektsekreterare, Tiina Saaresranta 040 7447182 eller tiina.saaresranta@foss.fi

Anmälningstid: 27.2-7.5 2017. Anmälan till lägren görs elektroniskt på okiva.foss.fi

Lägren har 20 platser (10 svenskspråkiga och 10 finskspråkiga)
Deltagarna antas i anmälningsordning enligt modersmål. Om det efter att anmälningstiden gått ut finns lediga platser i den andra språkgruppen, kan barnet få en plats på lägret.

Har er familj svårt att betala lägeravgiften? Ta kontakt med projektledaren, så kan vi säkert ordna så att ni ändå kan komma med på läger.