Ö-kiva anmälning 2017

Deltagarens kontaktuppgifter

Jag anmäler mig till följande läger

Namn

Familjemedlemmar (fyll i ifall du valde Familjeläger)

Hur många deltar från din familj (namn och ålder)? Gör också en egen anmälan för varje familjemedlem som deltar i familjelägret. Till familjemedlem kan också räknas t.ex. mor- och farföräldrar, kusiner eller faddrar.

Ålder

Deltagarens telefonnummer

Deltagarens allergier, dieter, sjukdomar eller annat som lägerledarna behöver känna till:

Modersmål

Deltagarens kunskaper i det andra inhemska språket (finska eller svenska)

Mera information om deltagarens språkkunskaper

Deltagarens simkunskaper

Varför vill du delta i skärgårdsläger?

Jag vill dela rum/tält/stuga med:

Deltagaren får intervjuas och synas på bilder och videon som används i marknadsföringen av FÖSS språkbadsläger och på FÖSS hemsida och i sociala medier

Valde du "Delvis, på vilket sätt", beskriv i rutan nedan:

Deltagaren får intervjuas, fotograferas och filmas för medias representanter

Valde du "Delvis, på vilket sätt", beskriv i rutan nedan:

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Namn

Telefonnummer

Epost

Postadress