Ö-Kiva skärgårdslägerO-Kiva_Logo-02

 

Skärgården är en gemensam nämnare för både finsk- och svenskspråkiga barn i skärgårdsområdet längs Finlands kust i Nyland, Österbotten, Åboland och Ålands skärgård. Samtidigt har de båda språkgrupperna i flera skärgårdsmiljöer väldigt lite kontakt med varandra. Projektets mål är att barn från den svensk- och finskspråkiga skärgården träffas och lär sig om skärgården och varandras kultur och språk.

Mötena sker genom lägerverksamhet där deltagarna lär sig om naturen och skärgården på ett lekfullt sätt. Meningen med lägren är att svenskspråkiga unga kan vistas på ett finskspråkigt skärgårdsområde och där träffa finskspråkiga skärgårdsbarn – och tvärtom. Genom projektets aktiviteter ökar barnens intresse för det andra inhemska språket och samtidigt stärks den egna språkliga identiteten och medvetandet om den lokala skärgårdskulturen ökar. Lägren fungerar som ett tvåvägspråkbad, vilket betyder att det är ungefär lika många svensk- och finskspråkiga barn på lägret och att båda språken används lika mycket.

Projektet inleddes i mars 2016 och pågår till slutet av år 2017. Totalt arrangeras sex olika läger  i Åboland, Nyland, Österbotten och på Brändö, Åland. Dessutom ordnas lägerträffar där lägerdeltagarna och deras familjer får träffas. Målgruppen är barn i åldern 7-13 år som är bosatta i den finländska skärgården. Lägren riktar sig i första hand till barn från enspråkigt svenska eller finska familjer.

Projektet syftar också till att utveckla och prova modeller för språköverskridande verksamhet för barn.

För mera information om projektet kontakta projektledare Carmela Johansson 040 7047399    eller carmela.johansson@foss.fi

Projektet finansieras av Svenska Kulturfondens specialprogram Ung på svenska.