Styrelsen

Ordförande

Tiina Johansson, Jurmo
info@foss.fi
040 7042 538

Vice ordförande

Gunilla Wasström
Ekenäs

Sekreterare

John Wrede
Brändö, Åland

Kassör

Carmela Johansson (inte medlem i styrelsen)
Pargas

Styrelsemedlemmar

Jan-Erik Karlsson, Nagu

Micaela Jansson, Korpo

Kristina Norrgård, Finnby Kimitoön

Jan M. Koivurinta, Fagerholm

Laura Järvinen, Utö

Sonja Ek-Johansson, Heisala (Pargas)

Torolf Bäckman, Snappertuna

Åsa Blomstedt, Österbotten

Clara Lindqvist, Sibbo

Pia Prost, Pargas

Suppleanter

Katja Bonnevier, Korpo/Skärgårdshavets biosfärsområde

Birgitta Bröckl, Pargas

Julia Ajanko, Brännskär