Styrelsen

Ordförande

Tiina Johansson, Jurmo
info@foss.fi
040 7042 538

Vice ordförande

Jan-Erik Karlsson
Nagu

Sekreterare

Micaela Jansson
Korpo

Kassör

Carmela Johansson (projektanställd, inte medlem i styrelsen)
Pargas

Styrelsemedlemmar

Jan M Koivurinta
Fagerholm

Torolf Bäckman
Snappertuna

Clara Lindqvist
Sibbo

Gunilla Wasström
Ekenäs

John Wrede, Företagsam skärgård
Brändö, Åland

Hans Österblad
Björköby

Laura Järvinen
Utö

Henry Engblom
Kimitoön

Sonja Ek-Johansson
Heisala

Suppleanter

Katja Bonnevier
Korpo/Skärgårdshavets biosfärområde

Birgitta Bröckl
Pargas

Julia Ajanko
Brännskär

Pia Prost
Pargas